Slide background
Slide background
Slide background

Active employment (ROBG-171)

Активни мерки за заетост в региона на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин

Каква е целта?

Целта на проекта е да се развие капацитетът за заетост на безработните и неактивните лица от региона Дробета Турну Северин – Видин.

Какъв е бюджетът?

639,225.41 евро, от които543,341.60 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална Административна Единица– Град Вънжу Маре

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация Активно Общество

Кога?

Начална дата: 29.06.2017

Крайна дата: 28.12.2018

Продължителност: 18 месеца

Къде?

Видин

Дробета Турну Северин(Мехединци)

Как?                                                      

  • 1 проучване за определяне на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда;
  • 2 регионални ресурсни центрове за заетост;
  • 2 организирани борси за работни места;
  • 1 организирана мотивационна и информационна кампания;
  • 1 създадена платформа за работни места.

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 инициатива, която активира мобилността на работната сила в трансграничния регион, 250 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение, 150 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности и висше и професионално образование през границите;

Резултати на програмата: 153 000души, които имат достъп до съвместни инициативи за заетост.

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

2 Регионални ресурсни центъра бяха създадени, един във Видин, България и един във Вънжу Маре, Румъния. Центровете насърчават активни мерки за заетост в региона Дробета Турну Северин - Видин, като предоставят информация, консултации и помощ за професионална и географска мобилност на работната сила.

1 проучване за идентифициране на мерки за по-добра връзка между индивидуалните умения, образование, потенциал за заетост и възможности на пазара на труда от региона Дробета Турну Северин - Видин беше разработено.

150 лица (75 лица от България и 75 лица от Румъния) се възползваха от услуги за обучение по ИТ, предприемачество и английски език (50 души в ИТ, 50 лица по предприемачество и 50 лица на английски). Всички 150 лица завършиха курсовете и получиха признати дипломи (сертификати).

100 лица (50 лица от България и 50 лица от Румъния) се възползваха от услуги за обучение в областта на търговския работник (25 души от Румъния), хранителния работник (25 лица от Румъния), малкия и среден бизнес сътрудник (25 лица от България) и доставчик консултант (25 лица от България).

Бяха организирани два панаира за работни места, един през октомври 2018 г. в Дробета Турну Северин и един през ноември 2018 г. във Видин.

Услугите на центровете, както и повече информация можете да получите на разработената платформа за работни места, достъпна на адрес https://www.danubejobs.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.