Slide background
Slide background
Slide background

ICARUS (ROBG – 192)

Интегрирано кулинарно изкуство и заетост в сектор ресторантьорство за квалифициран и приобщаващ трансграничен регион Румъния-България

Каква е целта?

Да се улесни трудовата мобилност в ресторантьорския /кулинарния бизнес в трансграничния район Румъния-България чрез съвместни услуги за подпомагане на изграждането на умения и трудова мобилност.

Какъв е бюджетът?

429,383.03 евро, от които 364,975.58 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициентБ): Добруджа Агро и Бизнес училище(ДАБУ) (България)

Бенефициент 2 (Б2):  Асоциация "Изберете своята професия" - Център за професионално обучение

Кога?

Начална дата: 29.04.2017

Крайна дата: 28.04.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Добрич в България

Констанца в Румъния

Как?

  • Професионални програми за професионално обучение, съобразени с нуждите на бизнеса в трансграничния регион
  • Методи и тестове за оценка на личните умения на потенциалните служители
  • Пилотно професионално обучение с мобилност за 120 души в региона
  • Пилотна оценка на личните умения на 150 души
  • Продължителни програми за професионално обучение и учене през целия живот
  • ·Устойчив трансграничен център за улесняване на трудовата мобилност в Румъния и България в кулинарния и ресторантьорския бизнес, свързваща структура на подкрепа на доставчиците на образование, търсещите работа, бизнеса и предоставяйки възможности за персонализирани консултантски услуги и консултации за мобилни работници и работодатели в трансграничния регион.

Резултати (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 470 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения; 200 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможности за образование и за висше и професионално образовани през границите.

Резултати от програмата: 7380 души ще имат достъп до инициативи  за съвместна заетост.

Статус на проекта

Проектът е финализиран Април 2019, а резултатите от проекта в момента се реализират на програмно ниво (финалния доклад е в процес на проверка).

Проектът цели създаване на предпоставки за трансгранична трудова мобилност в целевия сектор посредством разработване на интегрирани инструменти: методи и програми за обучение и оценка; непрекъснато професионално образование и обучение, учене през целия живот и професионално развитие; структури за подкрепа, свързващи доставчици на образование, търсещи работа и бизнеса и предоставящи възможности за персонализирани консултантски услуги и консултации за мобилни работници и трансгранични работници. Инструментите са насочени към улесняване на прехвърлянето на професионалните и лични умения на служителите към бизнес условията от другата страна на границата и намаляване на несигурността (както за служителите, така и за работодателите) относно последиците от трансграничната заетост.

Следните дейности по проекта бяха изпълнени:

Нужди от обучение, работа и работна мобилност на потенциални работници и работодатели в кулинарския и ресторантьорски сектор в трансграничната зона Румъния – България – професионалните умения бяха проучени и анализирани.

Разработена и приложена е интегрирана схема за подпомагане на обучението и работната мобилност за трансграничната зона Румъния – България, включваща:

-      Интегрирани учебни програми за професионално образование и обучение с трансгранична насоченост и пътища за валидиране на предварително обучение (непрекъснато ПОО), за 4 ключови професии: 1) готвач; 2) хлебар / сладкар, 3) ресторантьор, 4) сервитьор / барман;

-      Модел за оценка на уменията за общуване;

-      Програма за работна мобилност – обучение, подготовка и подкрепа в трансграничния регион Румъния – България, базираща се на 5 курса 1) Трудови и граждански права, включително трудово законодателство в Румъния и България, 2) Културни познания, история и кулинарни традиции в трансграничния регион, 3) Отношения с гостите, 4) Дигитални умения за търсещи работа,     5) Умения за представяне за търсещи работа.

Трансграничният център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес Румъния-България беше създаден с 2 пункта за контакт в Добрич и Констанца и съответно оборудван със собствени съоръжения за Професионално образование и обучение.

Домакин на Двудневен семинар за изграждане на капацитет и обучение за 40 учители от Румъния и България и ПОО обучители за кулинарен/ресторантьорски бизнес професии беше Трансграничният център за улесняване на трудовата мобилност в кулинарния и ресторантьорския бизнес Румъния-България в Добрич.

Бяха разработени ръководства, фокусирани върху основните въпроси, засягащи мобилността на работната сила в трансграничната зона, а именно правата и регламентите за заетост и гражданство в трансграничната зона Румъния - България, как да намерите мобилни служители в трансграничния регион Румъния - България, както и обучение за мобилни служители в трансграничния регион Румъния – България.

Всички продукти на проекта са достъпни на адрес http://icarus-robg.eu/.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.