Slide background
Slide background
Slide background

ROBG–126 GRADe

“Съвместна система за превенция и управление на риска в общините Гръдинари – Малу – Бяла за безопасен и развит трансграничен регион”

Проекта цели да постигне по–добро съвместно управление на рисковите ситуации в трансграничната зона Бяла (Русе, България) – Гръдинари, Малу (Гюргево, Румъния)

Какъв е бюджетът?

705,521.22 евро, от които599,693.04 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 6.036 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент(ВБ): Териториално административна единица Комуна Гръдинари

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административна единица Комуна Малу

Бенефициент 3 (Б3): Община Бяла

Кога?

Начална дата: 31.12.2016

Крайна дата: 30.03.2019

Продължителност: 27 месеца

Къде?

Русе в България

Гюргево в Румъния

Как?

  • Създаване на съвместна система за управление на трансграничния риск;
  • Закупуване на логистика и оборудване за справяне с извънредни ситуации;
  • Съвместни насоки за общо управление на природни бедствия и други извънредни ситуации в Бяла, Гръдинари и Малу;
  • Съвместни приложения за ситуации на наводнения, пожар и опасности свързани със зимните условия;
  • Кампании за осведомяване относно на управлението на риска.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:18.179 човека, които се възползват от действията за управление на риска, 18.179 човека, които се възползват от мерки за защита от наводнения, 18.179 човека, които се възползват от мерки за защита от госрски пожари, 1 съвместно партньорство в областта на ранното предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от програмата: подобрено качество на управление на риска

Статус на проекта(отразено в докладите за напредъка)

Изпълнението на проекта приключи на 30.03.2019г., като проектът постигна предложените резултати.

Създаден е вътрешен мениджърски екип и ВБ договаря консултантски услуги за управление, докато Б2 договаря консултантски услуги в областта на обществените поръчки. Първата пресконференция се проведе на 28 март 2017 г.

Обучение на членовете на Съвместния координационен комитет бе проведено в Гюргево (03.05.2017) в сътрудничество с Трансграничния център за управление и координация на интервенциите, както и две работни групи в Малу (22.06.2017) и Бяла (25.07.2017).

Процедурите за обществени поръчки за оборудване в извънредни ситуации бяха финализирани от всички партньори по проекта за оборудването (2 багерa, 2 моторни помпи, 3 електрически генератора, трактор с ремарке и сняг, камион за вода и пяна, преносими радиостанции и цистерна за мобилни телефони). Тракторът и генераторът на електрическа енергия, доставени на Водещ партньор, обаче не отговарят на техническите спецификации и свързаните с тях договори бяха прекратени. Процедурите за възлагане на обществени поръчки бяха подновени и в крайна сметка оборудването бе доставено през август и ноември 2018 г.

Разработени са насоки за общо управление на природните опасности и други извънредни ситуации в Бяла, Градинари, Малу. В Бяла, Градинари и Малу бе проведена широка кампания за осведоменост относно управлението на риска, включваща 8 семинара в училищата и 4 публични дебати с публични институции. Съвместните приложения „Наводнения“,„Пожар“ и „Зима“ бяха организирани в Бяла (03.05.2018 г.), Малу (05.06.2018 г.) и Градинари (31.01.2019).

Уебсайтът на проекта беше създаден и стартиран: www.graderobg.eu.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.