Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 175

INTEGRATION (ROBG-175)

Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион

Каква е целта?

Да стимулира мобилността на работната сила и възможностите за работа чрез осигуряване на благоприятни условия за развитие на съвместен бизнес и предприемачество в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

598,785.51 евро, от които 508,967.67 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Белене (България)

Бенефициент 2 (Б2): Университет Овидиус(Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 17.04.2018

Крайна дата: 16.07.2022

Продължителност: 51 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца и Телеорман в Румъния

Плевен в България

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на съвместна стратегия;
  • Разработване на уеб-базирана платформа с версия за мобилен интернет на български, румънски и английски език за насърчаване на съвместните бизнес инициативи в трансграничния регион и стимулиране на възможностите за заетост;
  • Разработване на уеб-базирана обучителна платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език и подготовка на уеб-семинари;
  • Организиране на семинари за обучение;
  • Организиране на 6 съвместни форума.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 25 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион; 1400 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения; 560 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможностите за образование и трансграничното висше образование и професионалното обучение

Резултати от програмата:

- 111,174 души с достъп до съвместна заетост в трансграничния регион

Статус на проекта

Следните резултати са постигнати досега:

- Организирани бяха 16 двудневни обучителни семинара за безработни и неактивни лица в трансграничния регион с теми, свързани с намиране на работа, развитие на бизнес и маркетинг, както следва:

30.05-31.05.2019 г. в Белене със 34 участници;

24.06-25.06.2019 г. в Свищов, 54 участници;

19.09-20.09.2019 гр. Плевен, 10 участници;

03.10-04.10.2019 г. в Никопол, 29 участници;

14.11-15.11.2019 г. в Свищов, 63 участници;

06.07-07.07.2020 г. в Белене, 19 участници;

08.07-09.07.2020 г. в гр. Плевен 4 участници.

5 обучителни семинара в периода 18.11-22.11.2019 г. в Александрия, 250 участници;

2 обучителни семинара в периода 20-21.01.2020 г. в Турну Мъгуреле,100 участници;

17.08-19.08.2020 г. в Росиори де Веде, 50 участници;

18.08-20.08.2020 г. в Росиори де Веде, 50 участници.

- Организирани са 6 съвместни форума във връзка с идеи за инициативи за необходимостта от бизнес, идеи за румънско-български инициативи и подобряване на обществените услуги, както следва:

04-05.09.2019 г. в Свищов, 118 участници;

29-30.11.2019 г. в Плевен, 134 участници;

21-22.10.2019 г. в Белене 172 участници.

15.11-16.11.2019 г. в Александрия, 100 участници;

31.01-01.02.2020 г. в Турну Мъгуреле, 113 участници;

21.08-22.08.2020 г. в Александрия, 100 участници.

- Разработена е съвместна стратегия за мобилността на работната сила и интеграцията на пазара на труда на хора в неравностойно положение в трансграничния регион Румъния-България;

- 1 уеб базирана платформа с мобилна интернет версия на български, румънски и английски език, достъпна на адрес: https://projectintegration.belene.bg/;

- 1400 лица участваха в съвместните инициативи за заетост (обучителни семинари и съвместен форум).

https://projectintegration.belene.bg/;

 

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.