Slide background
Slide background
Slide background

DJ-VR: R.A.E.S (ROBG-195)

Координирани и ефективни реакции на институциите при извънредни ситуации в региона на Долж-Враца

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион Долж-Враца.

Какъв е бюджетът?

5,935,643.42 евро, от които 5,045,296.89 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 31,811 евро за Водещия бенефициент, 0 евро за Бенефициент 2 и 908,859 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено – Окръг Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Инспекторат за Спешни случаи Олтения (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Враца (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.12.2017

Крайна дата: 21.12.2023

Продължителност: 72 месеца

Къде се изпълнява?

Окръг Долж, Румъния

Област Враца, България

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на звено за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния регион - Крайова ЗИИС;
  • Обезпечаване на оборудване за интервенции при извънредни ситуации за звеното за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния регион - Крайова;
  • Създаване на трансграничен пункт за подобряване на капацитета на институциите за намаляване на последствията при извънредни ситуации и бедствия във Враца;
  • Съвместни учения за симулиране на трансгранични бедствия в Долж и Враца;
  • Повишаване на информационната кампания в случай на рискови ситуации;
  • Организиране на пресконференции в началото, средата и края на проекта във Враца и съответно в Долж;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (временни и постоянни билбордове, банер за събития с участието на обществеността / заинтересованите страни, персонализирани папки, бележници, писалки, дипляни и брошури).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 793 504 лица, ползващи се от дейности по управление на риска; 793 504 лица, ползващи се от мерки за защита от наводнения; 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации.

Резултати на програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

Текущ статус на проекта:

Периодът на изпълнение на проекта приключва на 21.12.2023г., но поради забавяне на инвестиционната дейност на ВБ, проектът беше включен в списъка с незавършени проекти, съгласно разпоредбите на Румънското Правителствено решение №. 36/2023г., след решение на Комитета за наблюдение на програмата Interreg V-A Ro-Bg №. 313/14.11.2023г. Новата дата за завършване на проекта е 30.04.2024г.

ВБ стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка за специализирано оборудване (открита тръжна процедура за линейка тип B, линейка тип C и пожарогасител 4500 l) 7 пъти, но всеки път беше отменена. Процедурата ще бъде стартирана след преоценка на покупната стойност и бюджет. Процедурата ще бъде подновена.

По искане на международното летище Крайова, ВБ анализира възможността за преместване на интервенционното звено поради факта, че друг проект, който има стратегическо значение на регионално ниво, състоящ се в изграждането на нов пътнически терминал, както и карго терминал, ще да бъдат изпълнени на терена, където се предвиждаше да бъде построен ЗИИС. Новото местоположение, съществуващо в близост до предишното, вече беше идентифицирано,като работите трябва да бъдат завършени в период от 14 месеца от началото на работата. Въпреки че работите бяха завършени съгласно договора за строителство, след посещението на място на представителите на ИИС беше констатирана необходимост от допълнителни работи и поради тази причина е необходимо бенефициентът да получи ново разрешение за строеж, за да промени предназначението.

Закупено и доставено ИТ и електронно оборудване за фонда на Крайова ЗИИС .

Следното оборудване е придобито от Б3: „Медицинско оборудване за наблюдение на жизнените показатели“, „Вентилационна система за спешен транспорт за командна и асистирана вентилация с интегрирана кислородна бутилка“, „Пикап 4x4 с голям капацитет“, „Специализирано превозно средство за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация“ и „Бърза помощ с кувьоз за транспортиране на новородени“. Подписани са договорите за „Тежкотоварна аварийна машина за катастрофирал камион“, „Техническа спасителна машина“, „Зимен камион със снегорин и устройство за разпръскване за пясък и сол“ и „RIB лодка (Твърда надуваема лодка) с ремарке за транспортиране“.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.