Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 448

C.A.R.E. (ROBG-448)

Образователен комплект за превенция на риска и извънредни ситуации за деца

 

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се разработи набор от иновативни образователни инструменти и да се проведат обширни промоционални кампании в областта на ефективната превенция и управлението на риска.

Какъв е бюджетът?

278,390.69 евро, от които 236,632.07 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 20,000 евро за ВБ, 10,000 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Държавен куклен театър Видин

Бенефициент 2 (Б2)Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 10.12.2019

Крайна дата: 09.03.2021

Продължителност: 15 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин в България

Долж в Румъния

Как ще се изпълнява?

 • Провеждане на трансгранично проучване за управление на риска
 • Създаване на съвместен образователен екип от експерти
 • Разработване на Детски образователен пакет за превенция на кризисни ситуации(C.A.R.E)
 • Проектиране и разработване на мултимедийни образователни продукти
 • Доставка на специфична театрална аудио и светлинна техника
 • Разработване на ръководство за учители по управление на кризи, детски комплект и други образователни продукти
 • Организиране на 6 демо урока за деца и 2 обучения за учители
 • Организиране на обществена кампания за повишаване на осведомеността и  6 инфо-дни
 • Организиране на представления на образователния театър и трансгранична конференция
 • Разработване на уеб-базирана платформа CARE
 • Дейности за популяризиране и комуникация.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 29 души, възползващи се от действия за управление на риска,1485 души, възползващи се отмерки за защита от наводнения, 1485 души, възползващи се отмерки за защита от горски пожари

Резултати от програматаповишаване на качеството на съвместното управление на риска в трансграничната област.

Статус на проекта

До момента е регистриран следният напредък:

Трансграничното проучване за управлението на риска в област Видин и окръг Долж е качено в системата e-MS. Проучването е използвано при изготвяне на сценарий, разработен от автор на пиеси за продукта на образователния театър, мултимедиен образователен инструмент, за дизайн на ръководство за учители, за съдържанието на уеб базираната платформа C.A.R.E и за детските пъзели.

Създаден е трансграничен набор от експерти и са били организирани 4 срещи. Целта им е била да се гарантира качеството и съответствието на образователните инструменти със съществуващите образователни програми и изискванията за подготовка на децата, за това как да реагират при извънредни ситуации.

Финализирани бяха дейностите по създаването на театралната пиеса, изработването на специфичното театрално оборудване (декор, кукли, костюми и др.) и доставката на техническо оборудване (осветление, микрофони и др.) за театралната постановка.

За мултимедийния продукт на румънски и български език бяха реализирани на DVD - 350 копия на румънски език и 350 на български език.

Премиерата на театралната постановка се състоя на 10 октомври, а първото от 8-те куклени театрални представления сред целевата група се проведе във Видин на 15 октомври.

Проектирани и отпечатани бяха плакати за театралното представление - 50 екземпляра на български език и 50 екземпляра на румънски език и информационни брошури за театралното представление - 500 екземпляра на български език и 500 екземпляра на румънски език.

На 1 октомври в Крайова се проведе пресконференция и на 2 октомври 2020 г. във вестник "Кувънтул Либертъций"беше публикувана статия. Освен това, бяха подготвени проектни информационни брошури на български, румънски и английски език - 800 екземпляра на румънски език, 800 екземпляра на български и 400 на английски език.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.