Slide background
Slide background
Slide background

Cooperation Bolintin Vale and Strazhitsa (ROBG-184)

Tрансгранично партньорство между град Болинтин Вале и община Стражица заподобряване на системата за вземане на решения – редица от мостове и врати

Каква е целта?

Основната цел на проекта е устойчиво подобрение и рационализиране на капацитета на местната власт и сътрудничеството в Дунавския регион чрез онлайн платформа, която ще функционира като механизм за комуникация и сътрудничество.

Какъв е бюджетът?

299.325,66 евро, от които254.426,81 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Болинтин Вале

Бенефициент 2 (Б2): Община Стражица

Кога?

Начална дата: 20.06.2017

Крайна дата: 19.10.2018

Продължителност: 16 месеца

Къде?

Велико Търново в България

Гюргево в Румъния

Как?

  • Разработване на онлайн платформа, която ще позволи сътрудничеството в региона, между ползвателите(чрез раздел „Форум“) и с НПО-та
  • Работни срещи, организирани както в Румъния (относно публичната администрация), така и в България (относно Европейските фондове)
  • Закупуване на оборудване, необходимо за плавния напредък на дейностите и доброто сътрудничество в региона

Резултати (какъв е приносът на Програмата)?

Изпълнение на програмата: 44подпомогнати трансгранични механизма (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за засилване на капацитета за сътрудничество

Резултати на програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в допустимата област

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Основните резултати от проекта:

Беше подписано едно партньорство за изпълнение на проекта, както и за по-нататъшно сътрудничество на двете общини в различни области, важни и за двете страни на Дунава, което след време трябва да доведе до разработването на съвместни или отделни проекти, споделянето на успешни проекти, а също и на извлечени уроци.

Основната дейност, която беше изпълнена по проекта, е свързана със създаването на он-лайн платформа, която функционира като механизъм за комуникация и сътрудничество за двете общини, общините Болинтин Вале и Стражица.

Достъпът до платформата е на следния адрес: https://documenta.bolintin-vale.ro:8443/portal/#static/ro-RO/zona_industriala.html, която предоставя важен инструмент за устойчиво подобряване на сътрудничеството, оптимизиране на капацитета и сътрудничеството на местната власт в областта на Дунав.

Персоналът на двете общини беше обучен в области, свързани с бъдещото сътрудничество, а именно, един семинар по публична администрация, който беше организиран между 19-24.11.2017 г. в Констанца, и един семинар по европейски фондове, който беше организиран между 05.09.2018-20.09.2018 г. в Балчик.

Последно, но не на последно място, двете общини бяха обзаведени с необходимото оборудване за правилното функциониране и комуникация и информация на публичните органи, следователно, засилвайки капацитета за сътрудничество (компютри, лаптопи, принтери).

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.