Slide background
Slide background
Slide background
BIOVIRTINC (ROBG-141) 
Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта за биологично земеделие, преработка на биологични продукти и свързани услуги 

Каква е целта?

Да насърчи интеграцията на трансграничния регион Долж - Плевен по отношение на заетостта, трудовата мобилност, развитието на бизнеса в областта на биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с тях услуги.

Какъв е бюджетът?

742,866.94 евро, от които631,436.90 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Румънско движение за качество(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Национален център за информационни услуги (НЦИС) (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 19.04.2017

Крайна дата: 18.12.2018

Продължителност: 20 месеца

Къде се изпълнява?

Крайова, Окръг Долж, Румъния

Плевен, Област Плевен, България

Как се изпълнява?

  • Изготвяне на проучвания за биологично земеделие, преработка на биологични продукти и свързани услуги в трансграничния регион Долж Плевен;
  • Интегрирана бизнес ориентирана кампания за насърчаване на възможностите за заетост и предприемачество в областта на биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с тях услуги в Долж и Плевен:

1. Разработване и разпространение чрез информационни сесии в Долж и Плевен

2. Промоционален документален филм с успешни истории по темата в трансграничния регион;

  • Създаване на онлайн инструменти за бизнес и мобилност, съобразени със специфичните нужди на търсещите работа и предприемачите в трансграничния регион на Долж-Плевен;
  • Обучителни сесии по биологично земеделие, посветени на студенти и дипломирани специалисти в областта на селското стопанство;
  • Обучителни сесии за биологично земеделие, посветени на селските жители или безработни от градските райони;
  • Курс за предприемачество;
  • Консултации за сертифициране на биологични продукти:

1. Анализ на почвите за 100 фермери, румънски и български;

2. Професионално обучение за инспектори по органично земеделие;

3. Създаване на система за информация "Help Desk";

  • Интегрирани мерки за маркетинг на био продукти:

1. Онлайн витрина за био продукти за маркетинг на био продукти в рамките на BIOVIRTINC;

2. Обучителен курс за агент по продажбите на био продукти;

3. Информираност на потребителите и обучение за био продукти;

  • Обща стратегия и план за действие за създаване на работни места и трансгранична мобилност чрез развиване на бизнес в областта на биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с тях услуги;
  • Разработване на информационни и рекламни материали.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 23 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион;

- 700 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 100 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост, възможностите за образование и висшето и професионалното образование през границата/

Резултати на програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост – 30,000.00 души от Долж - Плевен.

Статус на проекта

Проектът приключи на 18.12.2018.

Резултати:

- 2 специализирани проучвания в областта на биоземеделието, за района Долж - Плевен;

- 12 обучения по био земеделие;

- 8 консултативни сесии;

- 2 обучения за сертифициране на търговски агенти на био продукти;

- 1 обучение за сертифициране на инспектори по органично земеделие;

- 1 информационна система Help Desk;

- 1 онлайн витрина за маркетинг на био продукти;

- 1 обща стратегия и план за действие за създаване на работни места и трансгранична мобилност;

- 1 интегрирана бизнес ориентирана кампания;

- 1 инструмент за бизнес и мобилност, www.platforma.mobility-web.eu;

- 100 бенефициенти на анализ на проби от почвата;

- 2 документални филма в областта на биоземеделието.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.