Slide background
Slide background
Slide background

МН-ДЖ: По-близо (ROBG-390)

Монтана-Долж: По-добър достъп - по-близки общности

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се развие пътната инфраструктура в трансграничната зона чрез подобряване на достъпа между възлите и мрежата TEN-T в региона. Предложеният проект предвижда модернизация на два пътя - път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана и път DJ561B Сегарча-Дрънич от км 0+000 до км 12+130, обл. Долж с обща дължина 19,32 км.

Какъв е бюджета??

7,737,783.80 евро, от които 6,577 116.22 евро ЕФРР

Кой го прави?

Водещ Бенефициент (ВБ): Агенция "Пътна инфраструктура" България

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица Окръг Долж (Румъния)

Кога се случва?

Начална дата: 02.04.2020

Крайна дата: 29.12.2023

Продължителност: 44 месецаи 28 дни.

Къде се случва?

Монтана в България

Долж в Румъния

Как ще стане??

  • Модернизация на пътя DJ561B Сегарча-Дрънич от км 0 + 000 до км 12 + 130, окръг Долж;
  • Модернизация на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199,48, област Монтана;
  • Разработване на 5 общи механизма, състоящи се от образователни и информационни кампании (осведоменост);
  • Организиране на комуникационни и промоционални дейности.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към програмата)?

Постижения на програмата: 19,32 км рехабилитирани пътища, 3 общи механизма, които улесняват свързването на второстепенни/третични възли към инфраструктурата на TEN-T

Резултатите от програмата: 67177 души от трансграничната зона ще бъдат обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

От името на ВБ:

Реконструкцията на Път II-81 от км 94+000 до км 101+199 е завършена, като от 18.08.2022 г. модернизираният път е пуснат в експлоатация.

По отношение на изпълнението на дейности по пътна безопасност и осведоменост, Агенция „Пътна инфраструктура“ подписа на 17.12.2020 г. договор за изпълнение на дейности по пътна безопасност и реклама, за което получи брошури, които да бъдат използвани в разяснителната кампания за управление на скоростта и човешка толерантност на пътища.

От името на Б2:

Модернизацията на окръжен път DJ 561B км 0+000 до км 12+130 е финализирана от 21.12.2023 г. и приемането на работите е извършено на 11.03.2024 г.

По отношение на изпълнението на пътна безопасност и рекламни дейности, на 30.09.2020 г. Б2 подписа договор за разпространение на различни специфични рекламни материали до целеви групи в рамките на разяснителните кампании.

В рамките на проекта беше разработен съвместен пакет от мерки за безопасност на движението, свързани с техните инвестиционни цели, който включва соларни радарни знаци за скорост, шумна пътна маркировка и рефлектори за мантинели, монтирани на по-малко разстояние, изпълнени на модернизираните пътни участъци в област Монтана и област Долж.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.