Slide background
Slide background
Slide background

ChristHaritage (ROBG-302)

“Християнското наследство по културния коридор Русе-Гюргево”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да популяризира интегрираното развитие на трансграничната зона Русе-Гюргево чрез развитие на културен/религиозен туризъм, основан на устойчиво използване на културното, религиозното и историческото наследство на региона.

Какъв е бюджетът?

1,499,991.21 евро, от които1,274,992.51 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Църква “Света Петка”

Бенефициент 2: Кметство Ведя

Бенефициент 3: Църква “Свети Георги”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 12.01.2019

Крайна дата: 11.01.2023

Продължителност: 48 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево - в Румъния

 Русе – вБългария

Как се изпълнява?

  • Реставрация на три църкви, които са паметници на културата;
  • Три интегрирари туристически продукта;
  • Разработване на съвместна стратегия за общо опазване и използване на културното, религиозното и историческото наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничната зона Русе-Гюргево;
  • Създаване на мрежа от заинтересовани страни за развитие на културен и религиозен туризъм в трансграничния регион Русе – Гюргево;
  • Консервационно-реставрационни дейности и експониране на културно-историческото наследство в 3 църкви.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличение в очаквания брой посещения на подкрепени обекти на културно и природно наследство и атракции3 интегрирани туристически продукта/създадени услуги1 обща стратегия, политика или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически цели.

Резултати на програмата:увеличаване на туристическите нощувки в трансграничния регионс 35,000.

Статус на проекта  

В момента проектът е в процес на изпълнение. Докладвани са следните резултати:

-        На 12 декември 2019 г. в сградата на храм „Света Петка” в Русе беше организирана начална пресконференция.

-        Проектът разработи първоначалната версия на Съвместната стратегия за общо опазване и използване на културното, религиозно и историческо наследство като основа за устойчиво развитие на културния и религиозен туризъм в трансграничната зона Русе-Гюргево.  Тя може да бъде намерена на румънски, български и английски:http://christ-ro-bg.eu/en.

-        ВБ стартира основната дейност, свързана с реставрацията на църквата „Света Петка” в гр. Русе на 16.10.2020 г. Изпълнението на работите продължава.

-        Б2 започна модернизацията на църквата „Свети Пантелимон” на 12.10.2020 г. с отваряне на работната площадка. Изпълнението на работите продължава.

-        Б2 подписа договора за услуги Изработване на съвместни интегрирани трансгранични продукти на 13.07.2021 г.

-        Б3 започна реставрацията на църквата „Свети Георги” на 02.06.2021 г. и вече приключи строителните дейности.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: http://christ-ro-bg.eu/en

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.