Slide background
Slide background
Slide background

UNIMIS (ROBG–528)

Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената

Каква е целта?                                

Да се извлече полза от туристическия потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предложение на трансграничния регион, съсредоточено върху научния туризъм.

Какъв е бюджетът?

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна

Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.09.2023

Продължителност: 59 месеца

Къде ще се изпълнява?

Каварна, Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране
  • Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Постижения на програмата:

- 3 интегрирани туристически продукта / услуги, създадени,

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за подобряване (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби.

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47.000.

Статус на проекта

В момента проектът е в изпълнение, като досега са постигнати следните резултати:

Поръчката за Планетариум Хибрид 4K беше финализирана и договорът беше подписан на 09.08.2021 г. Оборудването беше доставено на ВБ на 09.02.2022 г., монтирано, тествано и персоналът на бенефициента беше обучен да работи с оборурването .

Началната пресконференция беше организирана в Констанца на 23.06.2021 г. с 38 участници.

Във връзка с изпълнение на дейност Т1. Създаване на туристически продукти, 15-те наблюдения на открито бяха проведени от партньорството по проекта и 180 урока по астрономия бяха организирани от бенефициентите на проекта. Мобилният телескоп, палатките, спалните чували и надуваемите дюшеци, закупени по проекта, бяха използвани за астрономически наблюдения на открито. Всичките уроци бяха записани и качени на уебсайта на проекта www.unimis.ro,в раздел Курсове. На 23.06.2021 г. в Констанца беше организиран семинар за стартиране на туристическия продукт „Астрономически лагери“ с участието на 32 участници.

Освен това, Б3 – Военноморска академия „Мирча чел Батран“ организира първото офшорно плаване в Черно море на 10.10.2019 г. в рамките на втория туристически продукт „Навигация по звезди“ и три офшорни плавания с ветроходни лодки тип йола на 02.08.2021 г., 03.08 .2021 г., 04.08.2021 г. На 02.08.2021 г. в Констанца беше организиран семинар за стартиране на туристическия продукт „Навигация по звезди“ с участието на 52 участници.

Дни на отворените врати бяха организирани от Военноморската академия „Мирча чел Бътрън“ в периодите 05-06.08.2021 г. с участието на 46 души и 27.09-01.10.2021 г. с участието на 226 души. 7-дневният лагер се проведе през май 2022 г., в периода 16-22.05.2022 г. с участието на минимум 25 човека.

По отношение на третия туристически продукт „Произход”, на 12.05.2022 г. в Каварна беше организиран семинар за лансиране на туристическия продукт от Б2 – Исторически музей Каварна. Б2 създаде 3D филма и го качи на закупените VR очила.

Б4 - Национален колеж "Мирча чел Бътрън" подписа договор за закупуване на пакета с оборудване за лагера по астрономия. Оборудването (телескопи със съответните аксесоари) беше доставено.

Във връзка с изпълнението на дейност Т2. Съвместна стратегия за валоризиране на природното и културно наследство, Б2 подписа договор за разработване на Съвместна стратегия за валоризиране на природното и културно наследство. Българската част от стратегията беше разработена. Текстът на стратегията беше преведен на английски и качен в e-MS. Румънската част от стратегията също беше разработена от външна фирма, наета от водещия бенефициент. Популяризирането на стратегията (две събития за популяризиране на стратегията), бяха организирани от Б2 през май 2022 г.

Във връзка с изпълнението на дейност Т3. „Център за върхови постижения”, Центърът за върхови постижения беше създаден и вписан в Регистъра на сдруженията и фондациите. Документите, свързани с регистрацията на сдружението, са представени от Водещия бенефициент - Решение №. 137/07.01.2022 г. на Съд Констанца – Гражданско отделение, Удостоверението за регистрация No. 32196/212/2021/23.02.2022 г. и Удостоверение изх. 10/23.02.2022 г. за вписване на сдружението в Специалния регистър.

LB разработи уебсайта на проекта, достъпен на адрес www.unimis.ro.

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.