Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 478

NAVY–T WAY (ROBG–478)

Подобряване на безопасността на плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра

Каква е целта?

Подобряване на инфраструктурата от двете страни на река Дунав с цел поддържане на плавателността по река Дунав.

Какъв е бюджетът?

5,946,041.76 евро, от които 5.054.135.48 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Териториална административна единица - окръг Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2): Община Силистра

Бенефициент 3 (Б3): Териториално административно единица - град Кълъраш

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.03.2019

Крайна дата: 31.05.2024

Продължителност: 62 месеца и 2 дни

Къде се изпълнява?

Силистра в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав;
  • Строителни работи в окръг Кълъраш - за улесняване на директния достъп на собствениците на лодки от една общност до друга, предлагайки открита зона за навигация във вътрешността на ръкаваБорча;
  • Строителни работи в област Силистра - рехабилитация на крайречни укрепителни стени;
  • Промоционалните дейности се фокусират върху предоставяне на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация със заинтересованите страни, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи и местните заинтересовани страни, работещи в трансграничния регион;
  • Транспортният воден път между Кълъраш и Силистра ще бъде подобрен чрез инсталиране на маяци на 5 км вътрешен воден път на Борча - вторичен ръкав на Дунав. Ще бъдат развити две речни станции, по една за всяка страна на Дунава. Две лодки със среден размер ще бъдат закупени за превоз на пътници.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: Обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища - 11 км;

Резултати от Програмата: 2.34 % от дължината на трансграничното крайбрежие на Дунав и Черно море, където безопасността на корабоплаването е подобрена.

Статус на проекта

Срокът за изпълнение на проекта е приключил на 31.12.2023 г., но поради незавършени инвестиционни работи, проектът е включен в списъка на нефункционалните проекти, с нов срок на изпълнение 31.05.2024 г.

До момента са докладвани следните резултати:

ВБ– Подписан е договорът за техническия проект (инвестиции за ръкава на Борча). Стартовата заповед за изработване на Техническия проект е издадена в средата на

ноември 2020 г. Разработването на Техническия проект заедно с всички получени разрешителни приключи в края на март 2021 г. В допълнение беше подписан договор за закупуване на Амфибия и съответното оборудване беше официално прието и тествано от Водещия Бенефициент в края на месец Ноември 2023.

Б2 –Въз основа на полученото разрешение за строителство, Б2 стартира изпълнението на строителните работи в Пристанище Силистра в края на май 2023 г. и беше приключено в края на декември 2023. Освен това Община Силистра успя да подпише и договор за доставка на речен катамаран за 28 пътници, който беше официално доставен и тестван от Бенефициент 2 в средата на ноември 2023.

Б3 завърши процедурите по разчистване на терена от инвестицията, като събори съществуващите строежи на място. Договорът за изпълнение на строителните работи в ръкава Борча беше подписан през ноември 2021 г., а началната заповед за изпълнение на строителните работи е издадена в средата на декември 2021 г. До момента степента на завършеност на работите като процент е достигнала приблизително 80%.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.