Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 478

NAVY–T WAY (ROBG–478)

Подобряване на безопасността на плавателността по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра

Каква е целта?

Подобряване на инфраструктурата от двете страни на река Дунав с цел поддържане на плавателността по река Дунав.

Какъв е бюджетът?

5,946,041.76 евро, от които 5.054.135.48 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Териториална административна единица - окръг Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2): Община Силистра

Бенефициент 3 (Б3): Териториално административно единица - град Кълъраш

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.03.2019

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 57 месеца и 2 дни

Къде се изпълнява?

Силистра в България

Кълъраш в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Стратегии и планове за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по река Дунав;
  • Строителни работи в окръг Кълъраш - за улесняване на директния достъп на собствениците на лодки от една общност до друга, предлагайки открита зона за навигация във вътрешността на ръкаваБорча;
  • Строителни работи в област Силистра - рехабилитация на крайречни укрепителни стени;
  • Промоционалните дейности се фокусират върху предоставяне на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация със заинтересованите страни, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи и местните заинтересовани страни, работещи в трансграничния регион;
  • Транспортният воден път между Кълъраш и Силистра ще бъде подобрен чрез инсталиране на маяци на 5 км вътрешен воден път на Борча - вторичен ръкав на Дунав. Ще бъдат развити две речни станции, по една за всяка страна на Дунава. Две лодки със среден размер ще бъдат закупени за превоз на пътници.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: Обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища - 11 км;

Резултати от Програмата: 2.34 % от дължината на трансграничното крайбрежие на Дунав и Черно море, където безопасността на корабоплаването е подобрена.

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение със следните отчетени резултати до момента:

ВБ– Подписан е договорът за техническия проект (инвестиции за ръкава на Борча). Стартовата заповед за изработване на Техническия проект е издадена в средата на

ноември 2020 г. Разработването на Техническия проект заедно с всички получени разрешителни приключи в края на март 2021 г. В допълнение, процедурата за закупуване на Речна лодка беше подновена през март 2023 г. и до момента единствената получена оферта е в процес на техническа и финансова оценка.

Б2 –В ход е общ преглед на техническата документация (разработена през 2017 г.) (Реконструкция и модернизация на съоръженията на речното пристанище в Силистра). В края на март 2022 г. беше получено отрицателно становище от Министерството на културата относно вида на предвидените за извършване строителни работи в терен с римски археологически останки, част от местоположението на Речното пристанище в Силистра. Поради тази причина, Община Силистра извърши превантивно археологическо проучване на обекта, включващо извършване на проверки на място от специалисти-археолози и беше издаден доклад за състоянието на римските археологически руини от представители на Министерството на културата.

Въз основа на издадения доклад от комисията, Б2 върна отново Техническата документация в края на септември 2022 г. и поличи финално позитивно решение от Министерството на културата за одобряване на техническата документация в края на ноември 2022. Въз основа на полученото разрешение за строителство, Б2 стартира изпълнението на строителните работи в Пристанище Силистра в края на май 2023 г. Освен това Община Силистра успя да подпише и договор за доставка на речен катамаран за 28 пътници.

Б3 завърши процедурите по разчистване на терена от инвестицията, като събори съществуващите строежи на място. Договорът за изпълнение на строителните работи в ръкава Борча беше подписан през ноември 2021 г., а началната заповед за изпълнение на работите беше издадена в средата на декември 2021 г. До момента степента на завършеност на работите като процент е достигнала приблизително 34%.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.