Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 422 CUSYNA

CUSYNA (ROBG-422)

Синергия на природата и културата - потенциал за развитие на трансграничния регион

Каква е целта?

Общата цел е опазването и популяризирането на общото природно и културно наследство с цел създаване на устойчива трансгранична идентичност, която генерира добавена стойност в секторите с потенциал за устойчиво развитие на общностите: туризъм, рибарство и опазване на околната среда.

Какъв е бюджетът?

1,499,902.70 евро, от които 1,274,917.29 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 249,989 евро за ВБ и 249,914 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Балчик (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административна единица – Община Мангалия (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 29.12.2018

Крайна дата: 28.12.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Балчик в България

Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Създаване на готварска книга Менюто на Черно море ( фокусирана върху рецепти с риба от Черно море)
  • Създаване и разпространение на мултимедийни материали за насърчаване на трансграничния туризъм в Черно море
  • Организиране в Мангалия на трансграничен фестивал, озаглавен "Черно море с Марама и Дунав с Нафрама "
  • Музикални събития: Пиано дни и Джаз нощи в Балчик
  • Създаване на съвместен стратегически план за действие
  • Модернизиране на крайбрежната зона на улица Констанца в Мангалия
  • Обновяване на алеята на град Балчик, свързваща Държавния културен институт - Културен център „Двореца” и Културно-информационен център „Мелницата”

 

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги; 1 обща стратегия, политика или план за управление и валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 50.000 туристически нощувки в трансграничния региона

Статус на проекта

В момента проектът е в 34-ия месец от 36 месеца.

Рехабилитацията на крайбрежната алея на Балчик, свързваща Държавен културен институт - Културен център „Двореца” и Културно-информационен център „Мелницата” е финализирана от 05.03.2020 г.

Изпълнителните работи за модернизиране на крайбрежната зона на улица Констанца в Мангалия са финализирани на 26.11.2020 г.

На 11.09.2021 г. на площад „Република” в Мангалия се проведе трансграничният фестивал „Черно море с Мраморно море и Дунав с Нафрам”, събитие, включващо фолклорно шоу и гастрономическо събитие „Черноморско меню”.

Между 15.07.2021-18.07.2021 г. община Балчик организира две артистични събития „Пиано дни и Джаз нощи в Балчик“ на открито на сцената на Културно-информационен център „Мелницата“.

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.