Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 397

Memory Route (ROBG 397)

Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк "Гривица" и "Турну Фортрес"

Каква е целта?

Да трансформира и интегрира две исторически забележителности в съвместен маршрут за възпоменание на военната история чрез инвестиране в туристическа инфраструктура и разработване на интегрирани тематични туристически продукти и услуги.

Какъв е бюджетът?

1,499,799.44 евро, от които 1,274,829.52 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Плевен

Бенефициент 2 (Б2): Териториална Административна Единица град Турну Мъгуреле

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 06.09.2018

Крайна дата: 31.12.2023

Продължителност: 63 месеца и 26 дни

Къде ще се изпълнява?

Плевен вБългария

Турну Мъгуреле в Румъния

Как ще се изпълнява?

 • Тийм-билдинг събития и семинари;
 • Фитнес лагери, пейнтбол;
 • Възстановяване на исторически военни събития с образователни или развлекателни цели;
 • Фестивал“Паметен маршрут”;
 • Туристическо изложение за военна история;
 • Триезична туристическа онлайн платформа и мобилно приложение;
 • Постоянно изложение;
 • Картографиране на обекти и места от природно и културно наследство;
 • Строителни дейности;
 • Съвместна маркетингова стратегия;
 • Съвместен клуб за военни исторически възстановки;
 • Дейности за информиране и публичност.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

- 9 интегрирани туристически продукта/създадени услуги;

- 8.000 очаквани посещения на поддържани места за културно и природно наследство и атракции;

- 1 стратегия за валоризиране на културното и природно наследство;

Резултати на Програмата: increase of the number of overnights in the cbc area with 200.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта продължава. Резултатите, постигнати по проекта, до този момент са следните:

От страна на Водещия Бенефициентстроителните работи по „Реконструкциятана Мемориален парк Гривица“, която се намира в с. Гривица, Община Плевен, са започнали от декември 2021 г и са напълно приключили през септември 2023, като се очаква тяхното официално приемане от отговорните органи. Извършените работи в Гривица представляват изработени 15 триизмерни фигури, изпълнено осветление на обекта, внедрено осветление за пейнтбол, във входната зона е монтирана входна арка и контейнер за санитарен възел, монтирани са съоръженията за тренировъчен лагер, почистена е Централната мемориална алея. Очаква се изпълнението на строителните работи в Плевен да приключи в средата на месец Май 2023 г.

От страна на Бенефициент 2 „Реконструкция на крепостта в Турну Мъгуреле – Етап 2“, който се намира в град Турну Мъгуреле, инвестиционните работи продължават от края на юли 2020 г. В съответствие със състоянието на изпълнение на работите реализирани в рамките на крепостта Турну, изпълнението на работата е достигнало физически напредък от 95%, очаква се да бъде напълно финализирано до края на месец Октомври 2023 г.

Освен това, в рамките на Дейност Т.1 – „Разработване на съвместни туристически продукти, услуги и маркетингова стратегия” и подписания договор за услуги, ВБ получи и прие проекта на маркетинговата стратегия в началото на март 2020. Оттогава, след проведени три семинара със заинтересовани страни за обсъждане на съдържанието на стратегията, окончателната стратегия беше официално приета от LB в средата на юли 2021 г. След това стратегията беше качена на интернет страницата на Община Плевен на следния линк: https://www.pleven.bg/bg/strategii/savmestna-marketingova-strategiya-za-populyarizirane-na-rayona-na-pleven-turnu-magurele-razrabotena-v-ramkite-na-proekt-marshrut-na-pametta-ustoychivi-transgranichni-turisticheski-produkti-za-memorialen-park-grivitsa-i-krepost-turnu .

В допълнение, в рамките на Дейност Т.2 „Картографиране на обекти в рамките на „Път на паметта“ и разработване на онлайн платформа и приложение за смартфони“, ВБ успя да сключи и договор за услуга с предмет “Разработване на триезична онлайн платформа и приложение за смартфон” в средата на ноември 2020 и договор за услуга с предмет “Идентифициране и картoграфиране на обекти, част от природното, културно-историческото и военно наследство в двете общини Плевен и Турну Мъгуреле в началото на октомври 2020. Водещия Бенефициент завърши Картографирането на тематични обекти на културно-историческото военно наследство в двете общини и го трансформира в интерактивна карта и разработи триезична туристическа платформа за популяризиране на тематични трансгранични продукти и услуги заедно с приложение за смартфон, всички достъпни на следния линк: https://pleven.eu.

Досега бенефициентите на проекта проведоха трите „брейнсторминг“ семинара на заинтересованите страни в туристическия сектор – и трите в град Турну Мъгуреле.

В рамките на РПКомуникацияБ2 организира пресконференцията за стартиране на проекта в Турну Мъгуреле, а ВБ подписа договор за изпълнение на информационни и промоционални мерки и изготвянена промоционални материали.

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.