Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 402

FISHNAT (ROBG-402)

Риболов - възможност за трансграничен туризъм и устойчиво използване на природното наследство и ресурси

Каква е целта?                                                  

Общата цел на проекта е да превърне развлекателния риболов и произхождащите от него дейности, популяризиращи културното материално и нематериално наследство в трансграничен марков туристически продукт, който подобрява устойчивото използване на културното и природно наследство и ресурси.

Кой го изпълнява?

498,151.73 евро, от които 423,428.96 евроЕФРР

Who is doing it?

Водещ бенефициент (ВБ): Фондация Жива природа (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Клон на асоциацията „Възможно е“ (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Туристически риболовен клуб (България)

Бенефициент 4 (Б4): Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие Дунавска Добруджа (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.09.2018

Крайна дата: 14.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Телеорман, Кълъраш, Гюргево (Румъния)

Велико Търново, Русе, Силистра (България)

Как се изпълнява?

  • Изготвяне на едно проучване относно съвместните туристически дестинации за риболовен риболов;
  • Идентифициране и определяне на 3 съвместни туристически пакета за любителски риболов с марка FISHNAT (включително лого, допълващи културни програми), въз основа на проучването и консултациите с основните заинтересовани страни в областта;
  • Разработване на информационни материали за опазване на околната среда;
  • Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия за туристически пакети за любителски риболов и марка FISHNAT;
  • Организиране на семинари за съвместно предприемачество за местното население, свързани с любителския риболовен туризъм;
  • Организиране на фестивал FISHNAT - като туристическо събитие/продукт, събиращ в едно любителския, спортен и професионален риболов;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 7 създадени интегрирани туристически продукти/ услуги; 1 обща стратегия, политика или план за управление ивалоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически приложения; Увеличение на очаквания брой посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство и атракция със 156,000 Резултати от програмата: 156,000 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта:

Бенефициентите по проекта са закупили цялото специфично оборудване, необходимо за неговото изпълнение.

Съвместното проучване относно зоните за развлекателен риболов, инвентаризация на рибните видове, материално и нематериално културно наследство, възможностите за настаняване и хранене в района на интерес на проекта в Румъния и България, е разработено и е достъпно на уебсайта на проекта www.fishnat.eu на Румънски, Български и Английски език. Проучването съдържа 6 пакета за ваканции, обхващащи райони както от Румъния, така и от България в областта на любителския риболов.

Проведени са 4 консултативни срещи в Калараш, Александрия, Силистра и Велико Търново с местни/регионални/национални заинтересовани страни, участващи в разработването, насърчаването и прилагането на туристически пакети FISHNAT.

Бяха проведени 3 информационни срещи в Кълъраш, Велико Търново и Александрия, за да се популяризират туристическите пакети на FISHNAT, разработени в рамките на проекта.

Също така договорите за изготвяне на информационни материали, изработване и излъчване на филм и организация на фестивала FISHNAT бяха сключени.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.