Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 305

(ROBG-305)

“Оборудването ни спасява живота”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион. Настоящият проект цели да намали уязвимостта на околната среда и да предотврати последиците от социално-икономическо бедствие, причинено от наводнения или пожари в граничния регион.

Какъв е бюджетът?

910 542.10 евро, от които 773 960.78 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 24,500 евро за ВБ, 12,000 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Монтана

Бенефициент 2 (Б2): Комуна Моцъцей

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 08.09.2018

Крайна дата: 08.03.2020

Продължителност: 18 месеца и един ден

Къде ще се изпълнява?

Община Монтана

Комуна Моцъцей

Как ще се изпълнява?

  • Провеждане на сравнителен правен анализ на законодателството на Румъния и България по отношение на управлението на бедствия
  • Разработване на анализ на текущите планове за управление при бедствия и отговорните институции
  • Разработване на проучване на най-добрите местни и европейски практики в областта на управлението на природните бедствия и структурните подобрения
  • Разработване на подробно ръководство за готовността на гражданите при бедствия
  • Доставка на специализирано оборудване за управление на риска в Монтана и Моцъцей

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Programme outputs: 51437 души, които се възползват от действия за управление на риска, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакцията при извънредни ситуации

Programme results: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион за  51437 граждани

Статус на проекта

Проектът прилючи на 08.03.2020 г. със следните резултати:

- Изготвен е сравнително-правният анализ на румънското и българското законодателство в съответствие с управлението на риска;

- Изработен е анализът на текущите планове за управление на бедствията и отговорните институции;

- Разработено е проучването за най-добрите местни и европейски практики в областта на управлението на природни бедствия и структурното подобрение, a подробноto ръководство за готовността на гражданите при бедствия е разработено, отпечатано и разпространено сред целевите групи по време на събитията, организирани в рамките на проекта;

- Всички договори за услуги и оборудване в рамките на проекта са възложени и изпълнени. Оборудването е доставено (багер с хидравлични комплекти и кофи за Б2 и самосвал с хидравличен кран, 2 пикапа 4х4, един с единична кабина и един с двойна кабина, също багер-товарач, 2 мини челни товарача и трактор Agri с ремарке заВБ);

- Уебсайтът на проекта все още е в процес на разработка и е достъпен на адресhttp://eqsol.eu/en/

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.