Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 511

TDBOD (ROBG-511)

Традиция и танц - мост над река Дунав

Каква е целта?

Туризмът и културното наследство ще бъдат разгледани в рамките на проекта чрез развиване на съществуващите традиции в Концещи и Царевец (традиционен танц), както и идентифициране на нови традиции, които определят двете области.

Какъв е бюджетът?

1.499.556,90 евро, от които1.274.623,36 евро ЕФРР;

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Териториално административно звено - комуна Концещи;

Бенефициент 2 (Б2):  кметство Царевец, община Свищов;

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 24.08.2018;

Крайна дата: 23.05.2023;

Продължителност: 57 месеца;

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново;

Телеорман;

Как ще се изпълнява?                                      

  • Разработване на изследването "Изследване на други общи традиции";
  • Организиране на работни срещи за идентифициране на съвместни туристически продукти;
  • Организиране на танцови фестивали;
  • Създаване на Център „Танцово училище” Концещи;
  • Създаване на Център за култура и образование в Царевец;
  • Организиране на дейности за инфоране и популяризиране;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: величение на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции с 1.800;

6c.1 - Брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги – 4 бр;

Резултати от Програмата: Увеличаване на броя на нощувките в ТГС зона с 1.800;

Статус на проекта

Беше предложено удължаване на периода на изпълнение на проекта с 6 месеца и 23 дни чрез МР но.5/Адендум но.3: от 50 месеца и 7 дни на 57 месеца, като новата предложена крайна дата от изпълнението на проекта е 23.05.2023.
Водещ бенефициент – Териториално административно звено - комуна Концещи:
- Договорът за техническия проект и за изпълнението на свързаните с него работи за Центъра „Училище по танци“ в Концещи беше възложен, техническият проект беше изготвен и одобрен и работите са завършени;
- Проучването „Изследване на други общи традиции” е разработено на 3 езика (румънски, български и английски);
- Сградите са завършени и ще бъдат функционални само след закупуване на вътрешното и външно обзавеждане;
- Приемането на строителните работи не е извършено, поради необходимостта от малки промени, свързани със строителството, които остават да бъдат направени през октомври 2022 г.;
- Обществената поръчка за оборудването също ще бъде подновена през октомври 2022 г.;
- Двата фестивала ще се проведат след като Центъра „Училище по танци“ бъде обзаведен и напълно оборудван, единият през март 2023 г. и другия през април 2023 г.;
Бенефициент 2 – кметство Царевец, Община Свищов:
- B2 завърши ремонтните дейности на 01.07.2019 г. и създаде Културно-образователния център в Царевец;
- На 01.08.2019 г. беше организирана 1 работилница за идентифициране на традиционни дейности, в ЦКГ Царевец;
- На 01.08.2019 г. беше организирана 1 работна среща за идентификация на туристически продукти, в ЦКГ Царевец;
- В периода 01.08.2019 - 04.08.2019 г. се проведе фестивалът "Традиции и танци - мост над Дунава" в Царевец.

Изображения

Септември 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.