Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 424

ICONIC CULTURAL SITES IN EUROREGION RUSE-GIURGIU (ROBG–424)

“Реконструкция и представяне на културните забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегиона Русе-Гюргево”

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, представен от 2 от културните и историческите забележителности на региона, Пантеона в Русе и Крепостта в Гюргево.

Какъв е бюджетът?

1,426,760.12 евро, от които 1,212,746.09 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе

Бенефициент 2 (Б2): Териториално-административна единица - град Гюргево

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.01.2023

Продължителност: 54 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как се изпълнява?

  • реконструкция на Пантеона на Възрожденските герои в Русе;
  • мултимедийна презентация;
  • разработване и оборудване на крепостта в Гюргево със съвременнo оборудване;
  • план за съвместно управление;
  • обща маркетингова стратегия;
  • каталог и уеб сайт, представящ културно наследство в регион Русе-Гюргево;
  • интегриран туристически маршрут;
  • дейности за информиране и публичност;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 създадени интегрирани туристически продукти/услуги;

- 2 стратегии и планове за управление за валоризация на културното и природното наследство;

Резултати от програмата: увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион с 8000.

Статус на проекта

Проектът в момента се изпълнява и са отчетени важни стъпки за следните дейности по проекта:

В този смисъл, Водещият бенефициент завърши дейностите, свързани с обновяването на Пантеона на националните герои от Възраждането в Русе, като последните документи бяха финализирани с подписването на Официална декларация за констатации за установяване на устойчивост с цел приемане на строителство, Акт №16 от 28.08.2020г. Пантеонът е в експлоатация, добре поддържан и отворен за посетители.

По отношение на бенефициент 2 - Община Гюргево, техническият проект, свързан с неговата инвестиционна цел „крепост Гюргево” е разработен и е подписан договор за изпълнение на планираните рехабилитационни работи в началото на януари 2021 г. Изпълнението на работите започна в края на май 2021 г. Все още се изисква археологическа помощ за надзор на обекта по време на изпълнение на работите. В момента строителните дейности в крепостта са временно преустановени. Освен това, успоредно с това, като се има предвид, че реставрационните работи, предоставени в рамките на крепостта Гюргево, подлежат на археологически надзор, Бенефициент 2 подписа през март 2021 г. договор за услугата археологическа помощ по време на изпълнение на работите.

Освен това, по време на дейността T1 „Внедряване на общи туристически механизми и подготовка на тръжни досиета“, Водещият бенефициент получи от доставчика на услуги разработения интегриран туристически маршрут, картата с идентифицираните точки на туристически маршрути и триезичния каталог на български, румънски и английски. Туристическият маршрут има за цел да представи историческото минало на общностите в района на Русе-Гюргево по систематичен, организиран, удобен за туристите начин и откроява обновения Пантеон и крепостта.

Също така, Бенефициент 2 - община Гюргево разработи съвместен триезичен План за управление, опазване, развитие и общо използване на културното наследство, който беше качен на уебсайта на проекта за представяне на емблематичното културно наследство на трансграничния регион Русе-Гюргево, който може да бъде достъпен на следния линк: https://cetate-panteonrobg.ro/.

Изображения

Юни 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.