Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 407

HAMANGIA (ROBG-407)

Възстановяване на уникалнотo общо културно наследство и популяризиране на съвместен туристически продукт "Хаманджия - първата цивилизация на стара Европа

Каква е целта?

1,494,037.68 евро, от които 1,269,932.02 евро ЕФРР

Общата цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на културното наследство - културата "Хаманджия" в българския и румънския регион Добруджа чрез съвместните усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед развитието на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия" и съвместното му популяризиране и управление.

Какъв е бюджетът?

1,494,037.68 евро, от които 1,269,932.02 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Шабла (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица – град Чернавода (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 27.07.2018

Крайна дата: 26.11.2023

Продължителност: 64 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич (България)

Констанца (Румъния)

Как се изпълнява?                                 

  • Изследване на културата "Хаманджия" на целевия трансграничния регион като информационна база за по-нататъшното обосновано съвместно развитие на туристическия продукт "Хаманджия";
  • Разработване на съвместен интегриран туристически продукт "Хаманджия", вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ;
  • Валоризация на ресурсите и подобряване на привлекателността на археологическия обект "Археологически парк Дуранкулак - Хаманджи" в община Шабла чрез инвестиции в малък мащаб;
  • Валоризация на историческите и културни ресурси на Черна вода чрез изграждане на "център Хаманджия", съставен от нов музеен подход чрез малки инвестиции в рехабилитация и налагане на съществуващи сгради;
  • Популяризиране на туристическия продукт "Хаманджия" чрез организиране на промоционални кампании сред целевите групи в съответствие с маркетинговата стратегия, разработена по проекта.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги, 2 общи стратегии, политики или планове за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо ползване.

Резултати от програмата: 40 000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 26.11.2023 г. Бяха постигнати следните основни резултати:

1. Създадени са екипи за управление на проекта. 2 Прес съобщения за старта на проекта бяха публикувани на сайтовете на общините Шабла и Чернавода;

2. Техническият проект за устройство и реконструкция на „Археологически парк Дуранкулак- Хаманджия ” гр. Шабла, е изработен от ВБ. Договорът за изпълнение на СМР беше подписан на 13.04.2023 г., строителната площадка е открита на 21.04.2023 г. Строителните работи са завършени на 18.10.2023 г. (Акт № 15/18.10.2023 г.) В допълнение, работите включваха изграждане на Билетен център, разширяване на центъра за посетители и изграждане на свързваща пешеходна алея. Археологическият парк Дуранкулак-Хаманджия е отворен за обществеността със следния работен график:

Сряда - Неделя, 10.00 - 17.00 часа.

Понеделник и вторник – неработни дни.

3. Техническият проект за развитие на център Хаманджия в гр. Черна вода, вкл. двете съществуващи сгради, предназначени за развитието на център Хаманджия и Работилница за мислители (Thinker Workshop), са разработени от Б2. Договорът за изпълнение на СМР е подписан на 04.08.2021 г., строителната площадка е открита на 25.08.2021 г. Строителните работи са завършени на 31.10.2023г. Процесът на въвеждане в експлоатация е финализиран на 28.12.2023 г. Центърът Хаманджия и Работилницата за мислители са отворени за обществеността със следния работен график:

център Хаманджия – музеи: всеки ден от 8.00 до 16.00 часа.

Работилница за мислители: вторник и четвъртък, 11.00 – 16.00 часа

4. Сайтът на проекта е разработен и е достъпен на www.hamangia.eu на български, румънски и английски език;

5. Беше разработено съвместното проучване на културата „Хаманджия“ и нейното въздействие в целевия трансграничен регион;

6.Тематичната конференция „Хаманджия“ беше организирана онлайн на 16 декември 2021 г. онлайн, чрез платформата ZOOM;

7. Бяха организирани 4 тематични работни срещи, по време на които бяха обсъдени обектите на културно-историческото наследство на Хаманджия, съществуващи в целевия трансграничен регион, които трябва да бъдат включени в съвместния туристически маршрут:

1. Среща № 1 в гр. Черна вода, на 28.10.2022 г.

2. Среща № 2 в град Шабла, на 25.11.2022 г.

3. Среща № 3 в гр. Черна вода, на 05.12.2022 г.

4. Среща № 4 в град Шабла, на 06.12.2022 г.

8. Разработен е съвместен туристически маршрут “Хаманджия”. Продуктът включва посещения на археологически обекти и музеи, както и практически изживявания като работилници за правене на керамика и традиционни кулинарни класове. Обиколката е предназначена да осигури завладяващо и образователно изживяване за посетителите, които се интересуват да научат повече за историята и културата на региона. Съвместният туристически маршрут започва от Археологически парк Дуранкулак-Хаманджия в община Шабла, България и завършва в Център „Хаманджия” в гр. Чернавода, Румъния;

9. Екскурзоводската услуга на базата на 50+50 безжични слушалки – 90 радио точки (30 на български, 30 на румънски и 30 на английски език) е разработена от ВБ. Услугата е приета от ВБ на 03.11.2023 г. и обиколката с екскурзовод е качена на 100 бр. MP3 плейъри със слушалки, закупени от двамата партньори по проекта;

10. Виртуалната обиколка на обектите от съвместния туристически маршрут Хаманджия е разработена от ВБ. Услугата е приета от ВБ на 17.11.2023г. Виртуалната разходка е качена на уебсайта на проекта, достъпен на следния линк https://hamangia.eu/en/home-english/;

11. ВБ закупи 18 очила за виртуална реалност „всичко в едно“. Оборудването е прието от ВБ на 12.10.2023г. Очилата за виртуална реалност се намират в археологическия комплекс „Дуранкулак – Хаманджия ”;

12. Разработването на съвместната интегрирана маркетингова стратегия беше финализирано. Стратегията е качена на уебсайта на проекта, достъпен на следния линк:

https://hamangia.eu/wp-content/uploads/2023/09/Strategy_EN.pdf;

13. Завършено е разработването на съвместния интегриран план за управление на туристическия продукт „Хаманджия“. Съвместният план за управление е предназначен да бъде подходящ и приложим и за двамата партньори и е достъпен на уебсайта на проекта на адрес https://hamangia.eu/en/results/  

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.