Slide background
Slide background
Slide background

TM (ROBG-256)

Модернизация на здравните услуги в болниците

Турну Мъгуреле и Никопол

Каква е целта?

Да подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Магуреле и Никопол.

Какъв е бюджетът?

1,489,666.82 евро, от които 1,266,216.80 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ):Териториална административна единица-Турну Магуреле (Рум.)

Бенефициент 2 (Б2): Община Никопол (Бг.)

Кога?

Начална дата: - 27.10.2020

Крайна дата: - 26.10.2022

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Телеорман в Румъния

Плевен в България

Как?

  • 2 модернизирани болници (Турну Магуреле и Никопол)
  • 2 обмена на опит между болничните служители

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 поддържа трансгранични механизми (споразумения, мрежи, регламенти, проучвания, политики, стратегии, инструменти за обмен на информация) за подобряване на капацитета за сътрудничество.

Резултати от програмата: подобрено ниво на координация на публичните институции в района

Статус на проекта:

Понастоящем проектът е в 14-тия месец от изпълнението на проекта, с основна цел подобряване на ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Мъгуреле и Никопол.

До настоящия момент е постигнат следният напредък:

Създадени бяха екипи за управление на проекта от името на двамата бенефициенти по проекта и първата съвместна среща беше организирана онлайн на 14.01.2021 г.

ВБ закупи необходимото оборудване за екипа за управление на проекта.

Дейност Т2. „Информация и публичност”, ВБ организира конференцията за стартиране на проекта на 30.08.2021 г. с участието на Б2 и представителите и лекарите от двете болници от град Турну Мъгуреле и община Никопол. Б2 публикува 1 прессъобщение за старта на проекта в общинския вестник. Шаблоните за брошури, блок бележки, папки, листовки, плакати, навиващи се банер и химикал, за които отговаря Водещият бенефициент, са създадени, разработени и доставени, с изключение на брошури.

Дейност Т3. „Модернизация на болницата в Турну Мъгуреле”, е разработена документацията за поръчка на медицинско оборудване и на 17.08.2021 г. стартира тръжната процедура. Краен срок за подаване на офертите беше 05.10.2021г. В момента процедурата за възлагане на обществена поръчка е в етап на оценка на офертите (повече актуална информация можете да намерите тук: https://www.e-licitatie.ro/pub/procedure/view/100165443/).

Дейност Т4. „Модернизация на болницата в гр. Никопол”, тръжната процедура за закупуване на медицинско оборудване е стартирана на 27.10.2021 г. и финализирана на 10.12.2021 г., с подписване на договора с избрания изпълнител. Доставката на оборудването следва да се извърши в рамките на 150 календарни дни, след подаване на писмото за възлагане до изпълнителя.

Изображения

Юни 2023
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.