Slide background
Slide background
Slide background

DANRiSS (ROBG-172) 

Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на
река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна
Служба (RIS)

Каква е целта?

Да се ​​повишинивотонакоординациямежду Българската изпълнителна агенция "Морска администрация " и Румънската военноморска служба.

Какъв е бюджетът?

1,441,974.96 евро, от които 1,225,678.72евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Българска изпълнителна агенция "Морска администрация“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Румънска военноморска служба (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 11.05.2017

Крайна дата: 10.01.2020след 6-месечно удължаване и 2-месечно спиране на периода на изпълнение

Продължителност: 32 месеца(спиране на периода на изпълнение за периода 15.08.2018 г. - 14.10.2018 г.)

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Видин, Русе, София в България

Как се изпълнява?                                 

  • Разработване на Рамково споразумение за извършените проверки под речния контролен режим в общия участък България-Румъния на река Дунав.
  • Разработване на специфични правила за корабоплаването в общия Българо-румънски участък от река Дунав
  • Доставка на интегрирана система за инспекция на кораби - софтуер за електронна база данни
  • Разработване на методология за оценка на риска при инспекции на речен надзор

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 подкрепени трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество;

Резултати от програмата: повишаване нивото на координация на публичните институции в допустимата зона, които ще окажат положително въздействие върху собствениците и операторите на кораби, транспортните компании и свързаните с това административни институции - данъчни, митнически, гранична полиция и др.

Статус на проекта:

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 10.01.2020. Основните резултати от проекта са:

Едно рамково споразумение за инспекциите, извършвани под режима на речен надзор в общия участък България - Румъния на река Дунав, е подписано от партньорите по проекта.

Също така беше разработена методология за оценка на риска за надзора на реките след анализ на морските събития, настъпили през периода 2007-2017 г.

Приключи работата по специфичните правила за корабоплаване в общия българо-румънски участък от инспекциите на река Дунав.

Основен важен ИТ инструмент за обществени поръчки - „Интегрирана система за инспекция на кораби - софтуерен пакет и оборудване за електронна база данни“ беше създаден и доставен. Компонентът ВБ, покриващ българската част на река Дунав, е взаимосвързан с компонент Б2, покриващ румънската част на река Дунав, което създава общата система за проверка и инспекция на плавателните съдове.

Информация за интегрираната система за инспекция на кораби и проекта е достъпна на: https://danriss.rna.ro/#/.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.