Slide background
Slide background
Slide background

SPOCO (ROBG-139)

Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени в битката срещу болести

Каква е целта?

Проектът цели ефективно да увеличи сътрудничеството между местната общественост, администрации / правителства в трансграничния район Хършова - Шабла, в сферата на услугите и общественото здравеопазване, насочено към действия за превенция и подобряване.

Какъв в бюджетът?

1,489,666.82 евро, от които1,266,216.78 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено - град Хършова (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Румънска Федерация по Ойна (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3):Община Шабла (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 04.04.2017

Крайна дата: 03.08.2022

Продължителност: 64 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София)

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Костанца, Долж в Румъния(+Букурещ)

Как се изпълнява?                                   

  • 1 модернизирана и добре оборудвана спортна площадка / игрище в град Хършова;
  • 1 модернизирана и добре оборудвана мултифункционална фитнес зала;
  • Добре информирана общност на трансграничната зона Хършова-Шабла и мотивиранa да практикува физически дейности / упражнения в полза на тяхното здраве;
  • 1 съвместен план за действие за борба със заседналия начин на живот и за подобряване на доброто здраве.

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 18 подпомогнати трансгранични механизма - 2 мрежи за сътрудничество, 1 обща политика, 1 общо проучване, 3 срещи за обмен на информация, 1 стратегия, 10 споразумения между местни участници, подписани в програмата „Избери да бъдеш здрав“

Резултати от програмата: подобрено трансгранично сътрудничество между заинтересованите страни за прилагане на обща политика в сферата на здравеопазването.

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 03.08.2022г.

Учредителният акт и Уставът на Асоциация ТРАНСПОКО са одобрени от Местния съвет Хършова, Федералния офис на Румънската Федерация по Ойна и от Община Шабла. Централата на TRANSPOCO е базирана в Хършова, а втория офис в Шабла. Сдружение ТРАНСПОКО придобива юридически статут, като официалното наименование е „Asociatia Romano-Bulgara Transpoco - Choose to be healthy“.

ВБ сключи строителния договор за рехабилитация на спортното игрище (стадион) и съблекалните на 24.06.2020 г. Строителните работи са финализирани и е извършено приемането на СМР на инвестиционен обект „Модернизация на спортно игрище (стадион) и съблекалня“ от ВБ на 15.12.2021 г. Цялото предвидено оборудване, необходимо за модернизирания стадион и организацията на въвеждащите курсове, Караван „Спортът – неспирен извор на здраве“, събитието „Отново на училище“ и Купата на SPOCO, е закупено от БВ.

Б2 сключи договор за строителство за Реконструкция на многофункционална спортна зала. На 07.06.2019 г. приключиха строително-монтажните работи по инвестиционна цел „Реконструкция на многофункционална спортна зала, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич” и бяха получени необходимите разрешения: Технически паспорт изх. 17/03.12.2019 г. за строежа, съгласно българското законодателство и Разрешение за ползване №. ДК-07-Д-46/05.06.2020г. Освен това бяха сключени договорите за доставка на необходимото оборудване за Рехабилитационния център и оборудването беше доставено.

Разработени са 1 общо проучване и 1 стратегия (Съвместен план за действие). ВБ сключи договор за услуги на 26.01.2018 г. за разработване на проучване за борба с липсата на физическа активност за подобряване на здравето на хората в трансграничната зона от румънска страна. Б2 сключи договор на 09.01.2018 г. от българска страна. Двете компании, подизпълнители на ВБ и Б2, изработиха съвместен въпросник, който да бъде приложен към населението по време на първия семинар, организиран в Хършова на 22.02.2018 г. с 24 участници. Данните, получени от въпросниците, бяха анализирани, централизирани и консолидирани на ниво трансгранична зона по време на втория семинар, организиран в Шабла на 06.06.2018 г. с 25 участници. Разработено е общо проучване и Съвместен план за действие за борба с липсата на физическа активност за подобряване на здравето на хората в трансграничната зона. Документите бяха публикувани на сайтовете на тримата партньори за анализ и обществено обсъждане. Общественият дебат се проведе в периода 25-26.10.2018 г. с участието на 106 души, по време на който двата документа бяха представени на обществеността.

И двата документа са публикувани на сайта на ВБ, www.primaria-harsova.ro, достъпен на следния линк:

https://primaria-harsova.ro/anun%C8%9Buri%20generale.

Създадена е 1 обща политика – програма ИЗБЕРИ ДА БЪДЕШ ЗДРАВ. Програмата стартира по време на Купата SPOCO Cup, организирана в периода 21-23.07.2022 г. в Хършова.

Бяха организирани 3 срещи за обмен на информация:

а) Първият семинар беше организиран в Хършова на 22.02.2018 г. с 24 участници; по време на който беше разработен съвместен въпросник, който да се прилага към населението в района на проекта;

б) Вторият семинар беше организиран в Шабла на 06.06.2018 г. с 25 участници, по време на който данните, получени от въпросниците, бяха анализирани, централизирани и консолидирани на ниво трансгранична зона;

в) Общественият дебат се проведе в периода 25-26.10.2018 г. с участието на 106 души, по време на който бяха представени проучването и съвместният план за действие.

Подписани са 10 споразумения за изпълнение на програма ИЗБЕРИ ДА БЪДЕ ЗДРАВ между местни участници в Хършова и Шабла.

По време на изпълнението на проекта, партньорството по проекта организира различни събития, свързани с физически дейности, като координира действия за постигане на целите на проекта:

1. Организирани бяха въвеждащи курсове за запознаване с играта ойна, като неагресивен спорт, достъпен за всяка възраст: в периода 29.04.2022 – 29.05.2022 в Хършова и в периода 14-16.06.2022 в Шабла.

2. Организирани бяха демонстрации на игра на ойна в зоната на ТГС – каравани:

а) 10.06.2022 г. – Куркани, Кълъраш, Румъния – 48 участници;

б) 11.06.2022 г. – Чирноги, Кълъраш, Румъния – 46 участници;

в) 12.06.2022 г. – Бадулеаса, Телеорман – 49 участници;

г) 07.07.2022 г. – Кайнарджа, България – 33 участници;

д) 08.07.2022 г. – Русе, България – 28 участници.

3. Събитието „Отново на училище” се организира от Община Шабла на 14.06.2022 г. Конкурсът се проведе в няколко категории, за да обхване ученици и близки от всички възрасти. Отборите се състояха от родители и ученици, само родители срещу само ученици, баби и дядовци срещу родители и т.н.

4. Спортните състезания – Купата SPOCO Cup се организират в периода 21-22.07.2022 г. в Хършова, на модернизираната спортна площадка, със 175 участници.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.