Slide background
Slide background
Slide background

DARILOCHI (ROBG-476)

Дунав - река с много обща история

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри устойчивото развитие, защитата, опазването и популяризирането на културното наследство и да подобри социално-икономическата ситуация в региона.

Какъв е бюджетът?

499,514.72 евро, от които 424,587.50 евро ЕФРР

Кой изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация „Отворена Длан“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжен Музей Телеорман

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 06.06.2020 (спиране на периода на изпълнение на проекта между 17.03.2020 - 17.06.2020).

Продължителност: 27 месеца

Къде се изпълнява?

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България

Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Съвместно проучване и изследване на културните обекти с обща история;
  • Изготвяне на съвместна стратегия;
  • Дигитализация на изследваните и проучени обекти и изработване на техните 360 ° цифрови изображения;
  • Изготвяне на 3D трансгранични модели.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- с 11,000 повече посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство и атракция;

- 2 създадени интегрирани туристически продукти/услуги;

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически приложения;

Резултати от програмата: 80 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Периодът за изпълнение на проекта приключи на 06.12.2020 г., след поискано и одобрено спиране на периода на изпълнение на проекта между периода 17.03.2020 - 17.06.2020 г. и две експлоатационни удължавания на периода на изпълнение на проекта общо с 6 допълнителни месеца.

Основните резултати по проекта постигнати до момента са:

Относно изготвянето на Съвместното проучване и изследване на културните обекти с обща история, бяха посетени, сканирани и заснети следните румънски културно-исторически обекти с обща история:

- Църквата на манастира Дервент, село Галица, окръг Констанца, Румъния; Църквата „Св. Никола“, Констанца, Румъния;Кралският дворец, Констанца, Румъния;

- Манастир Водица, Оршова, Румъния;

- Църква „Св. Николай“, Истриа, Румъния;

- Паметник на независимостта, Турну Магуреле, Румъния;

- Капела Стела Марис от Витанещи, Александрия, Румъния;

- Мостът на Константин, Корабия, окръг Олт, Румъния;

- Музей на изкуството и етнографията, Калафат, окръг Долж, Румъния.

Въз основа на събраната информация, „Съвместно проучване и изследване на културните обекти с обща история“ беше изготвено от името на ВБ на румънски и български език и е качено и достъпно на уебсайта на проекта: https://robgcommonsites.eu/, Раздел „Обща информация“.

Също така, на ВБ бяха доставени 18 3D трансгранични модела на историческите обекти, идентифицирани в българската част на трансграничния регион до момента, а именно:

От България:

1. 3D трансграничен модел на католически храм, Свети Йосиф, село Бардарски геран;

2. 3D трансграничен модел на къщата на Дина Бабиш, бивше румънско консулство, Русе;

3. 3D трансграничен модел на Държавната търговска гимназия, Свищов;

4. 3D трансграничен модел на бившето румънско училище/художествена галерия, Тутракан;

5. 3D трансграничен модел на скалния манастир “Св. Димитър Басарабовски”, с. Басарбово;

6. 3D трансграничен модел на бившия румънски съд/Художествена галерия, Добрич;

7. 3D трансграничен модел на Панорама „Епопея” Плевен;

8. 3D трансграничен модел на Регионален исторически музей Плевен;

9. 3D трансграничен модел на Историческия музей Видин.

От Румъния:

1. Църквата на манастира Дервент, село Галица, окръг Констанца, Румъния;

2. Църквата „Св. Никола“, Констанца, Румъния;

3. Кралският дворец, Констанца, Румъния;

4. Манастир Водица, Оршова, Румъния;

5. Църква „Св. Николай“, Истриа, Румъния;

6. Паметник на независимостта, Турну Магуреле, Румъния;

7. Капела Стела Марис от Витанещи, Александрия, Румъния;

8. Мостът на Константин, Корабия, окръг Олт, Румъния;

9. Музей на изкуството и етнографията, Калафат, окръг Долж, Румъния.

Всички 18 3D трансгранични модела бяха изложени по време на организирането на 8 от общо 8 предвидени изложби, Плевен, Русе, Добрич и Монтана, България и Александрия, Кълъраш, Констанца и Крайова, Румъния. Направена е предварителна командировка за изложба от екипите на проекта за установяване на условията за организиране на изложбите (място, стая, часове за посещение). В допълнение, по отношение на организацията на изложбите, ВБ подписа договор за товарене и разтоварване, монтаж, демонтаж и подреждане на 18 бр. модели на обекти, част от културно-историческото наследство с обща история за всеки от предвидените 8 бр. изложби в България и Румъния. Съответно общият брой посетители, регистрирани на всички 8 изложби, организирани в Румъния и България, е: 17078. Освен това, паралелно с представянето на изложбите, Б2 продължи по-нататък и с разработването и излъчването на документален филм. Документалният филм е разработен в Румъния и България. Излъчването на документален филм беше възпроизведено паралелно в RTS Severin, Дробета Турну-Северин, окръг Мехединти.

За РП „Комуникация“ ВБ подписа договор, свързан с разработването на уебсайта на проекта: https://robgcommonsites.eu/. Разработените iOS и Android приложения IOS и Mobile Application - ROBG Common Sites са достъпни в проекта Google Play Store и Apple App Store.

По отношение на финансовия напредък на проекта: И двамата бенефициенти изпълниха целите си, установени на половината от периода на изпълнение и избягваха декоммисиите. Крайният процент на финансово изпълнение на проекта е 84,42% от общия бюджет (499,514,72 евро).

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.