Slide background
Slide background
Slide background

TDBOD (ROBG-511)

Традиция и танц - мост над река Дунав

Каква е целта?

Туризмът и културното наследство ще бъдат разгледани в рамките на проекта чрез развиване на съществуващите традиции в Концещи и Царевец (традиционен танц), както и идентифициране на нови традиции, които определят двете области.

Какъв е бюджетът?

1.499.556,90 евро, от които1.274.623,36 евро ЕФРР;

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Териториално административно звено - комуна Концещи;

Бенефициент 2 (Б2):  кметство Царевец, община Свищов;

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 24.08.2018;

Крайна дата: 30.10.2022;

Продължителност: 50 месеца и 7 дни;

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново;

Телеорман;

Как ще се изпълнява?                                      

  • Разработване на изследването "Изследване на други общи традиции";
  • Организиране на работни срещи за идентифициране на съвместни туристически продукти;
  • Организиране на танцови фестивали;
  • Създаване на Център „Танцово училище” Концещи;
  • Създаване на Център за култура и образование в Царевец;
  • Организиране на дейности за инфоране и популяризиране;

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата: величение на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции с 1.800;

6c.1 - Брой създадени интегрирани туристически продукти/услуги – 4 бр;

Резултати от Програмата: Увеличаване на броя на нощувките в ТГС зона с 1.800;

Статус на проекта

Бенефициент 2 – кметство Царевец

На 01.07.2019 г. Б2 приключи дейностите съгласно Удостоверение № 27 за въвеждане в експлоатация на Центъра за култура и образование гр. Царевец.

На 01.08.2019 г. се проведе уъркшоп за идентифициране на традиционни дейности в Центъра за култура и образование с. Царевец;

На 02.08.2019 г. се проведе уъркшоп за идентифициране на туристически продукти в Центъра за култура и образование с. Царевец;

На 01.08.2019-04.08.2019 г. Б2 проведе в Царевец, фестивалът „Мост над Дунав”.

Водещ бенефициентТериториално административно звено - комуна Концещи

По отношение на I1 - Създаване на Център „Танцово училище” Концещи, на 17.07.2019 г. е подписан договорът за изработване на техническия проект и изпълнение на строителните работи, техническият проект е представен, работите са в ход.

На 28.10.2019 г. беше подписан договорът за техническа проверка на техническия проект и договорът за услуги за надзор на обекта.

Проучването „Изследване на други общи традиции” е разработено на 3 езика (румънски, български и английски);

През следващите месеци от периода на изпълнение ще бъдат финализирани работите за Център „Танцово училище” в Концещи, ще се организират работилниците за идентифициране на туристически продукти и за идентифициране на традиционни дейности, както и фестивал „Мост над Дунав”, в Концещи.

              

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.