Slide background
Slide background
Slide background

GreenProTour (ROBG – 291)

Зелени туристически продукти

Каква е целта?                               

Основната цел на проекта е да разработи 2 интегрирани туристически продукта, базирани на зелени и здравословни дейности. Новите интегрирани туристически продукти ще бъдат съсредоточени върху походи и маратони. В рамките на проекта ще се създадат писти както за походи така и за маратони, които ще бъдат популяризирани чрез пилотни дейности, ще бъде закупено техническо оборудване и оборудване за безопасност.

Какъв е бюджетът?

498.884,65 евро, от които 424.051,94 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Асоциация Спортен Клуб АКТИС (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): АРЕТЕ Спорт (България)

Бенефициент 3 (Б3): Асоциация за подобряване на човешките взаимоотношения Харалд Гормсон (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 19.07.2018

Крайна дата: 18.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Телеорман, Кълъраш(Румъния)

Враца (България)

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на 2 нови интегрирани туристически продукта: пътеки за походи по Дунав и Дунавски маратони;
  • Разработване на 2 стратегии за подобряване на устойчивото използване на природното и културно наследство: 1 обща стратегия за определяне на пътеките / веригите за екологичен и здравословен туризъм по река Дунав и 1 обща стратегия за насърчаване на интегрираните туристически продукти.
  • Разработване на промоционални материали (листовки, брошури, карти на велосипедни маршрути и пътеки и др.);
  • Разработване на уеб портал за популяризиране на интегрираните туристически продукти, включително получаване на SEO оптимизация на сайт (search engine optimization) и мобилно приложение с пътеки;
  • Закупуване на специфично оборудване
  • Организаране на 10 пилотни дейности в допустимата зона на Програмата по време на периода на изпълнение на проекта: 6 Експериментални походни експедиции (всяка от тях тридневна) и 4 Експериментални маратона.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Резултати от програмата: 2 създадени интегрирани туристически продукта / услуги, 2 общи стратегии, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически цели;

Резултати от програмата: 5140 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът е финализиран. Окончателният доклад за изпълнение е обработен от CC и представен на УО на 05.03.2021.

Резултати:

- Общото проучване за идентифициране на маршрутите за здравен туризъм по Дунав е разработено както в Рум., така и в БГ версия. Бяха идентифицирани два вида туристически пакет: пътеки за пешеходен туризъм по Дунав и Дунавските маратони, също достъпни на уебсайта на проекта: www.greentourpro.eu.

- Общата стратегия за идентифициране на пътеки / вериги за зелен туризъм по Дунав беше разработена и качена на уебсайта на проекта:

https://www.greentourpro.eu/assets/docs/strategy_identify_green_healthy_tourism_danube.pdf;

- Общата стратегия за насърчаване на интегрираните туристически продукти е разработена от бенефициентите на проекта, качена на уебсайта на проекта на следната връзка:

https://www.greentourpro.eu/assets/docs/strategy_promote_integrated_tourism_products.pdf;

- Създаден е уеб порталът www.greentourpro.eu, достъпен на РУМ, БГ и АНГ.

- Разработени са мобилни приложения и интерактивни туристически карти. Мобилното приложение е достъпно на: Magazin play (Android) App store (IOS) с име: “greentourpro”, а туристическите карти са достъпни на www.greentourpro.eu;

- Организирани са 10 пилотни действия в допустимата зона:

6 експериментални туристически експедиции:

1. Поход за забава Island Trail, организиран в Кълъраш през периода 13-16.06.2019г

2. Поход за ЗАБАВА - Приключение на Дунавската пътека, организиран в Кълъраш през периода 27-30.06.2019г

3. Поход за забава Дунавски котелни пътеки, организиран в Орсова през периода 06-09.08.2019

4. Поход за забава Белоградчишка пътека Приключение, организиран в Белоградчик през периода 09-12.09.2019 г.

5. Поход за забавление - Белоградчишко есенно приключение, организирано в Белоградчик през периода 01-04.11.2019 г.

6. Поход за забава Балканска приключенска обиколка, организиран в Белоградчик през периода 01-04.11.2019г.

4 експериментални маратона:

1. Бягане за забава Кълъраш 2019, организирано в Кълъраш, на 13.04.2019

2. Бягайте за забава Мамая 2019, организиран в Констанца, на 14.04.2019

3. Бягайте за забава - Белоградчишки маратон, организиран в Белоградчик, на 16.11.2019

4. Бягайте за забава - Белоградчишки градски маратон, организиран в Белоградчик, на 17.11.2019.

- По време на изпълнението на проекта са създадени 2 интегрирани туристически продукта:

1. Туристически пътеки в Румъния / България;

2. Маратонни пътеки в Румъния / България.

- Два туристически центъра, разположени в Белоградчик, област Видин, ул. П. Яворов 31, в сградата „Спортна зала Белоградчик” и в град Кълъраш, булевард Р. Републики 50Б, са създадени от ВБ и Б3. Оборудването за пътеки, закупени в рамките на проекта, се намира в двата туристически центъра (част от оборудването, закупено от ВБ, се съхранява в комуна Куза Вода, село Чеаку, окръг Кълъраш).

За по-добро популяризиране на дейностите по проекта беше разработена страницата на проекта във Facebook - https://www.facebook.com/greentourpro и акаунт в проекта на Instagram - https://www.instagram.com/greentourpro/.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.