Slide background
Slide background
Slide background

DJ-VR: R.A.E.S – ROBG-195

Координирани и ефективни реакции на институциите при извънредни ситуации в региона на Долж-Враца

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион Долж-Враца.

Какъв е бюджетът?

5,935,643.42 евро, от които 5,045,296.89 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 31,811 евро за Водещия Бенефициент, 0 евро за Бенефициент 2 и 908,859 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица - окръг Долж (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Инспекторат за Спешни случаи Олтения (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Враца (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.12.2017

Крайна дата: 21.12.2023

Продължителност: 72 месеца

Къде се изпълнява?

Окръг Долж, Румъния

Област Враца, България

Как ще се изпълнява?

  • Създаване на звено за интервенции при извънредни ситуации в трансграничен район – ЗИИС в Крайова;
  • Снабдяване на звеното за интервенции при извънредни ситуации в трансграничен район - Крайова с oборудване за спешна интервенция;
  • Създаване на трансграничен пункт за подобряване на капацитета на институциите за намаляване на последствията при извънредни ситуации и бедствия във Враца;
  • Съвместни учения за симулиране на трансгранични бедствия в Долж и Враца;
  • Кампания за повишаване на осведомеността в случай на рискова ситуация;
  • Организиране на пресконференции в началото, средата и края на проекта във Враца и съответно в Долж;
  • Разработване на информационни и рекламни материали (временни и постоянни табели, банери за събития с участие на обществеността/заинтересованите страни, персонализирани папки, бележници, писалки, дипляни и брошури).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 793,504 лица, ползващи се от дейности по управление на риска, 793,504 лица, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 1 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати на програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион

Статус на проекта (отразен в докладите за напредък)

В момента проектът е в процес на изпълнение, като са докладвани следните резултати:

ВБ регистрира закъснения с процедурата за възлагане на обществени поръчки за специализирано оборудване. Откритата тръжна процедура за линейка тип В, ​​линейкатипСизапротивопожарнопревозносредство 4500 лбешестратирана 5 пътииотменянавсекипът. Вмоментапоръчкатанеестартирана. Поотношение на тази ситуация, ВБ реши да провери стойността на тези специални превозни средства след сключване на договора за строителство, за спестявания. Международно летище Крайова поиска ВБ да анализира възможността за преместване на звеното за интервенции поради факта, че на мястото, където се предвиждаше играждането на ЗИИС ще бъде реализиран друг проект със стратегическо значение на регионално ниво, състоящ се в изграждане на нов пътнически терминал, както и товарен терминал. Вече е идентифицирано новото местоположение в близост до предишното и необходимите документи и проучвания ще бъдат извършени след получаване на разрешението за строеж. Разрешението за градоустройствен план с номер 2084 е издадено на 16.12.2020. Очакванията на ВБ са, чецелия технически проект ще бъде разработен до август 2021 г. и по-нататък да започне реалното изпълнение на строителните работи, до февруари 2022 г. ИT и електронно оборудване за ЗИИС Крайова е закупено и доставено.

Б3 пое договори по член 13, параграф 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявени с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Подписани са следните договори: Договор № D-288/16.12.2020г. „Медицинско оборудване за наблюдение на жизнените показатели“ и Договор № D-289/16.12.2020 „Линейка с инкубатор за превоз на новородени“ с изпълнител МЕДСИС ООД, Договор № D-290/16.12.2020 „Пикап 4х4 и специализирано превозно средство за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация”с изпълнител АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД. Подписан е договор Y-240/27.10.2020 г. с изпълнител Консорциум “КОМПАНИЯ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ”за дейност”Кампания за повишаване на осведомеността в случай на рискови ситуации”.

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.