Slide background
Slide background
Slide background

 

D-EMERSYS (ROBG 123)

“Сили за бърза намеса при химически, биологични, радиологични и ядрени извънредни ситуации по поречието на река Дунав”

Каква е целта?

Да се създаде група за бърза намеса в случай на ХБРЯ извънредни ситуации по поречието на река Дунав в рамките на структурите на властите, борещи се с извънредни ситуации в трансграничната зона.

Какъв в бюджетът?

5,954,370.34 евро, от които5,061,214.79 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Национален научно-изследователски институт за физика на материалите – НИФМ (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Главен инспекторат за извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Главнадирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи(България)

Кога?

Начална дата: 30.12.2016

Крайна дата: 29.11.2018

Продължителност: 23 месеца

Къде?

Цялата допустима зона на програмата INTERREG V-A Румъния - България

Как?                                                      

  • Предоставяне на специализирано ХБРЯ оборудване на отдели за спешна интервенция от двете страни на границата за бързо и всеобхватно управление на ХБРЯ извънредни ситуации на река Дунав
  • Предоставяне на оборудване за мултианализи на регионалната екологична криминалистична лаборатория RENFLAB на ВБ
  • Протокол за фунционалността на създадената структура за интервенции
  • Организиране на съвместно треноривъчно упражнение
  • Изготвяне на ХБРЯ наръчник
  • Дейности за информиране и публичност – пресконференции, медийни събития, разработка на уеб сайт

Резултати (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и спешна реакция

Резултати от програмата: повишаване качеството на реакция и възстановяване в случай на ХБРЯизвънредни ситуации в трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Дейностите по проекта бяха проведи и резултатите постигнати.

Основните постижения на проекта включват:

ВБ закупи SE-EBS-EDX микроскоп с висока резолюция.

Областните/окръжните инспекторати бяха оборудвани със специализирано ХБРЯ оборудване, което включва 3 бързи ХБРЯ лодки, закупени от Б2 и 4 ХБРЯ контейнери и 4 мобилни платформи, закупени от Б3.

Двата национални инспектората за извънредни ситуации, партньори в рамките на проекта, се договориха за по-нататъшни съвместни интервенции в случай на ХБРЯ извънредни ситуациипо река Дунав и подписаха протокола за сътрудничество.

Беше разработен оперативният набор от инструменти (практическа работа на D-EMERSYS), който включва оперативни процедури и съвместен план за интервенция в трансграничния регион.

Беше разработен наръчникът, който предоставя съществена информация и насоки за координатори на интервенции на място, въз основа на които могат да се вземат решения по отношение на подбора на най-добрите средства за интервенция.

Пет обучителни курса бяха организирани от партньорите по проекта.

Бяха организирани няколко конференции за планиране и технически срещи между представители на B2 и B3 за подготовка на общите симулационни упражнения, които се проведоха през септември 2018.

Дейностите за информиране и публичност бяха осъществявани постоянно. ВБ и Б2 изготвиха промоционални материали, включително уеб сайт на проекта, който е достъпен на следния линк: www.demersys-robg.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.