Slide background
Slide background
Slide background

CODE (ROBG – 21)

Обществено противопоставяне при бедствени ситуации

Каква е целта?

Повишаване на местния капацитет в селските райони на граничния регион Румъния-България (района на Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за превенция и смекчаване на бедствията чрез развитие на разширени доброволчески звена и тяхната по-добра подготовка, включително в трансграничен контекст.

Какъв е бюджетът?

280.566,42 евро, от които238.481,46 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация „Васиалиада“ (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Свободен младежки център (България)

Бенефициент 3 (Б3): Български червен кръст (БЧК)

Бенефициент 4 (Б4): Червен Кръст - Клон Долж

Кога се изпълнява?

Начална дата: 02.02.2016

Крайна дата: 01.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Видин, Монтана и София в България

Долж в Румъния

Как се изпълнява?

  • Международни срещи на експерти;
  • Разработване на методически материали;
  • Разработване на уеб сайт;
  • Провеждане на 54 обучения в двете държави;
  • Провеждане на две съвместни практически учения;
  • Управление на проекта;
  • 200 доброволци, обучени и подготвени за съвместни действия в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;
  • 120 местни административни служители, подготвени за управление на риска.

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 64,000 души, които се ползват от действията по управление на риска.

Резултати на програмата:

- Увеличаване на броя на специалисти на място, подготвени за действия в случай на бедствие;

- Принос към уменията на местните власти да управляват хора по време на извънредни ситуации;

- Подобрено управление на общия риск в трансграничния регион.

Статус на проекта

Основни резултати, постигнати по време на изпълнението на проекта:

Население, облагодетелствано от действия по управление на риска: 150,104 човека

1 – извършена съвместна оценка на потребностите и възможностите за по-добра подготовка на доброволческите ресурси;

1 - разработена съвместна методика за обучение на доброволци и други подходящи експерти;

800 доброволци от доброволчески звена, обучени и подготвени за (съвместни) действия;

120 служители на администрацията, подготвени за управление на риска;

160 местни експерти, включени като допълнителен ресурс и обучени;

20 местни общности са по-добре подготвени за противопоставяне на бедствия;

Периодът за изпълнение на проекта беше финализиран на 02.02.2018.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.