Slide background
Slide background
Slide background

(ROBG–578)

Пътуване по музикални ноти - популяризиране на природното наследство и ресурси и културното наследство на трансграничния регион

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Видин-Олтения, да популяризира местните природни красоти и културни ценности, чрез използване на съвременни творчески отрасли и създаване на иновативно културно събитие.

Какъв е бюджетът?

211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро ЕФРР

Кой?

Водещ Бенефициент (ВБ): Симфониета - Видин (България)

Бенефициент 2 (B2): Държавен филхармоничен оркестър „Олтения” (Румъния)

Кога?

Начална дата: 13.11.2018

Крайна дата: 12.11.2019

Продължителност: 12 месеца

Къде?

Видин в България

Долж в Румъния

Как?

  • Формиране на съвместен симфоничен оркестър
  • Подготовка, провеждане и популяризиране на Музикален фестивал
  • Създаване на „Музикален наръчник“
  • Създаване на стратегия за насърчаване на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм

Резултати (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 2 интегрирани туристически продукта/услуги създадени и 1 обща стратегия, политика или план за управление на валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрезнеговото възстановяване и популяризиране за устойчиви икономически употреби;

Резултати от програмата: 600 туристически нощувки в трансграничната зона;

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- Стратегията за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм е разработена и може да бъде намерена на:

http://travellingonmusicnotes.eu/?p=446&lang=en;

- Бенефициентите по проекта са закупили всички музикални инструменти, необходими за формирането на съвместния оркестър (флейта, обой, кларинет, тромбон, контрафагот, тромпет, рог и др.);

- Създаден е Съвместният симфоничен оркестър, съставен от музикантите от Филхармония „Олтения“ и Симфониета - Видин;

- Проведени са два музикални фестивала, 1 в Крайова и 1 във Видин;

- Музикално филмово пътешествие (Музикален гид), представящо и популяризиращо природните красоти и културното наследство на трансграничния регион, е разработено и може да бъде намерено на: http://travellingonmusicnotes.eu/?page_id=144&lang=en;

- Създадени са две страници във Facebook на румънски и български език „Пътуване по музикални ноти“ за популяризиране на резултатите от проекта, които можете да намерите на:

https://www.facebook.com/ProiectEuropeanCultural;

https://www.facebook.com/Simfonietta/posts/390219628231576;

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.