Slide background
Slide background
Slide background

Danube Safety Net (ROBG-522)

Подобряване на безопасността на транспорта в общата българо-румънска част на река Дунав чрез разработване на аварийна реакция при извънредни ситуации чрез трансгранично сътрудничество

 

Каква е целта?

Да се подобри безопасността на плаване по цялата дължина на река Дунав в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

5,699,612.87 евро, от които 4,844,670.93 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ)Изпълнителна агенция "Морска администрация" (България)

Бенефициент 2 (Б2)Румънски Военноморски Служби (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.09.2018

Крайна дата: 14.10.2022

Продължителност: 49 месеца

Къде се изпълнява?

Монтана и Русе в България

Констанца, Гюргево и Телеорман в Румъния         

Как се изпълнява?        

  • Разработване на предварително проучване и събиране на данни
  • Разработване на общи технически спецификации за ИТ инструментариум за безопасност на транспорта
  • Създаване на центрове за спешна помощ в България и Румъния
  • Разработване на съвместен план за действие, основан на реципрочност и компетенции между EAMA и RNA. Планът за действие ще обхваща процесите на сътрудничество между двете партниращи институции в рамките на техните компетенции. Планът за действие ще подобри времето за реакция и ще повиши нивото на координация между партньорите в рискови ситуации, нарушаващи транспортната безопасност по река Дунав, включително района, в който се влиза в Черно море.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата

1 проучване, стратегия и план за действие за подобряване на безопасността на корабоплаването по Дунав и Черно море;

470 км обща дължина на нови и подобрени вътрешни водни пътища;

Резултати от програмата: 100% от дължината на река Дунав в трансграничния регион и Черно море, където e подобренa безопасността на навигацията.

Статус на проекта

Румънското военноморско управление, Б2 закупи два кораба (многоцелеви и многофункционални плавателни съдове) през май 2021 г. Единият кораб се намира в Беkет, а другият се намира в Гюргево.

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, ВБ приключи обществените поръчки за доставка на многофункционални несамоходни плавателни съдове в България и е в процес на доставка на оборудване.

През следващите месеци бенефициентите ще финализират процедурата за възлагане на обществена поръчка за „Услуги за внедряване на ИТ решение (ИТ инструмент) за подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав – DTSGIS“, за дейност A.T1.4-Създаване на Център за спешно реагиране в Румъния с резултати: D.T1.4.1-Доставка и интегриране на DTSGIS и D.T1.4.2-Доставка на хардуерно оборудване за център за спешно реагиране в Румъния.

Също така, по отношение на Дейност A.T1.5 – „Разработване на план за действие“ ще бъде разработен общ план за действие, който ще включва срокове, време, правила, последователност, обхват и методи за реакция на всеки от партньорите при работа с ситуации, свързани с безопасността на транспорта на общия участък на река Дунав.

Публичните събития ще бъдат реорганизирани и преработени поради ограниченията на Covid-19 за срещи лице в лице.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.