Slide background
Slide background
Slide background

JRMFERLAES (ROBG–458)

“Съвместно управление на риска за ефективни реакции
на местните власти в извънредни ситуации”

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион, обхващащ двете общини: Кълъраш и Белене.

Какъв е бюджетът?

987,468.06 евро, от които 839,347.84 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Белене (България)

Бенефициент 2 (Б2):Община Кълъраш (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 15.09.2018

Крайна дата: 14.03.2021

Продължителност: 30 месеца

Къде се изпълнява?

Плевен (България)

Кълъраш (Румъния)

Как ще се изпълни?                              

  • Подготовка на семинара "Най-добри практики за предотвратяване на кризисни ситуации в трансграничния регион";
  • Разработване на онлайн платформа, предоставяща информация за предотвратяване и управление на кризи;
  • Изграждане на капацитет за управление на риска в Белене и Кълъраш

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:82,891 души, които да се възползват от действия за управление на риска, ползващи се от мерките за опазване от горските пожари, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации.

Резултати на програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Статус на проекта

Проектът постигна следните резултати:

И двамата партньори по проекта закупиха през периода на изпълнение на проекта необходимото оборудване за справяне с извънредни ситуации, причинени от пожари, природни бедствия, аварии и наводнения:

Община Белене

- 1 работна платформа;

- 1 багер -товарач;

- трифазен дизелов агрегат AKSA;

- 1 дрон с камера;

- 5 Двигател;

- 1 машина за транспортиране на боклук;

 - 5 Ръчна машина за снегопочистване;

- 1 трактор с ремарке;

- 5 фрези за моторни четки.

Община Кълъраш

- 1 работна платформа;

- 3 Bobcats;

- 1 Челен товарач;

- 2 превозни средства за почистване на сняг;

- 1 превозно средство за отстраняване на вода.

Съвместно споразумение за партньорство между община Белене и община Кълъраш беше изготвено в Белене по време на семинара, проведено в периода 28-29.08.2019 г. и подписано от кметовете на 05.12.2019 г. Партньорството, сключено между двамата партньори по проекта, не включва действия и процедури за сътрудничество в областта на „ранно предупреждение и съвместна намеса“ през периода на устойчивост.

   Онлайн платформата (https://sos-robg.eu/) за предоставяне на информация за предотвратяване и управление на кризи - пожари, природни бедствия, аварии и наводнения е внедрена и е населена от двете общини, Белене и Кълъраш.

   Работилницата „Най-добри практики за предотвратяване на кризи в трансграничния регион“ беше организирана в Белене.

  Финансов статус:

Според наличната в системата информация, след приключване на периода на изпълнение на проекта, напредъкът на проекта към неговите финансови цели е:

• LB поиска от FLC сумата от 497 186,49 евро, от които FLC сертифицира сумата от 382 245,97 евро, което представлява 76,18% от общия партньорски бюджет на LB от 501 778,87 евро.

• B2 поиска от FLC сумата от 468 884,31 евро, от които FLC сертифицира сумата от 349 489,96 евро, представляваща 71,96% от общия бюджет на партньорите на LB от 485 689,19 евро.

Като се вземат предвид сертифицираните от FLC суми, финансовото изпълнение на проекта е 74,10% от общия бюджет на проекта от 987 468,06 евро със сертифицирани разходи за обща сума от 731 735,93 евро.

Дата: 07.09.2021 г.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.