Slide background
Slide background
Slide background

TALES (ROBG-413)

Приказки за култура, история и природа

Каква е целта?

Да насърчи опазването на природните ресурси и културните традиции чрез разработването на интегрирани туристически продукти като модели за устойчиво използване на природното, историческото и културното наследство на трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

1,097,962.10 евро, от които 933,267.78 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Виделе

Бенефициент 2 (Б2): Община Лясковец

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 12.09.2018

Крайна дата: 31.12.2022

Продължителност: 51 месеца и 20 дни.

Къде ще се изпълнява?

Велико Търново в България

Телеорман в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Опазване, популяризиране и развитие на историческото, природното и културното наследство;
  • Подготовка и разработване на обща стратегия и план за управление на туристическата атракция;
  • Подкрепа на съвместния маркетинг и популяризиране на трансграничния туристически продукт “Приказки”;
  • Развитие на трансгранична туристическа мрежа.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на Програмата:

- 1000 повече посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции;

- 1 създаден интегриран туристически продукт/услуга;

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването на устойчиви икономически употреби;

Резултати от Програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2022.

В рамките на Дейност Т1 „Развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, история, природно и културно наследство”, беше финализирано разработването на туристическа стратегия.

ИТ приложението представлява общ начин за промоция, така че хората, преминаващи през трансграничния регион, да бъдат уведомени за предстоящи събития. Това приложение е достъпно на уебсайта: http://turism.primariavidele.ro и в Google Play (име: VideleTour). Приложението беше допълнително популяризирано сред туроператорите и по време на основните фестивали на проекта.

Основните инвестиционни обекти в рамките на проекта са представени от Реконструкция на градски парк в Виделе и два строителни обекта в България, а именно Градски парк Лясковец – „Еко зона за отдих, изкуства и спорт в гр. Лясковец“ и „Реконструкция на открит пространство и зелен парк около Читалището в с. Козаревец в зона за творчески атракции.“ Така през декември 2020 г. бяха финализирани двата инвестиционни обекта в Лясковец, а през август 2022 г. Реконструкцията в Градски парк Виделе.

След пълното финализиране на обектите от двете страни на границата, Бенефициент 2 – Община Ляковец успя да реализира 5 фестивала от широк мащаб по проекта, а именно - фестивал „Магията на българските традиции“, кулинарният фест в Лясковец, кулинарният фест в Козаревец, „Фестивал на кокошата чорба в село Козаревец“ и фестивала под наслов „Историческо събитие“.

След пълното финализиране на обектите от двете страни на границата, Водещият Бенефициент – Община Виделе успя да реализира 6 фестивала от широк мащаб по проекта, а именно - фестивал „Извайване на скулптури от храна“, Фолклорен фест, фестивал на „Балканското барбекю, фестивал „Зарезан“, фестивала под наслов „Марин Преда и ученически детски лагер.

В рамките на изпълнението на проекта бяха реализирани 1789 туристически нощувки в трансграничния регион и беше създаден 1 общ интегриран туристически продукт, представен от трите парка реновирани в рамките на проекта.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.