Slide background
Slide background
Slide background

B-TeN (ROBG-442)

Подобрени възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата ТЕN-Т

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри съвместната транспортна система чрез ефективна връзка на общностите Гюргево и Бяла с основна и всеобхватна транспортна мрежа TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,974,947.04 евро, от които6,778,704.97ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Окръг Гюргево

Бенефициент 2 (Б2):Община Бяла

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.08.2018

Крайна дата: 21.12.2023

Продължителност: 64 месеца (удължен с 28 месеца от първоначално предвидените 36 месеца за изпълнение на проекта, чрез допълнително споразумение № 1 от 20.02.2020 г.)

Къде се изпълнява?

Окръг Гюргево в Румъния

Община Бяла в България

Как се изпълнява?

  • Изготвяне на съвместна система за управление на трафика;
  • Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността за системата за управление на трафика;
  • Черно-картографиране на улиците в Бяла и път в окръг Гюргево и разработване на модул / приложение - интегрирана система за осведомяване за мерки за безопасност на движението в двете общини;
  • Изготвяне на проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за трансграничния район;
  • Рехабилитация на окръжен път Гюргево DJ412A Адунатации Копацени - Даръщи Влашка - Новачи - Попещи – Михайлещи;(12,53 km);
  • Рехабилитация на улици в община Бяла(4,80 km).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:Рехабилитация на транспортната инфраструктура, осигуряваща достъп до TEN-T мрежата (обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища 17,33 km);

Внедряване на 5 съвместни механизма за улесняване на свързването на вторични/третични възли към инфраструктурата на TEN-T.

Резултати от програмата: 29,450 от трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта:

В момента проектът е в 33 -ия месец от изпълнение от общо 64 месеца:

От името на водещия бенефициент:

Работите за „Рехабилитация DJ412A: Адунатации Копацени - Даръщи Влашка - Новачи - Попещи – Михайлещи “ започнаха на 15.09.2020 г., като имаха 24-месечен срок за тяхното изпълнение. Работите в момента продължават и изпълнението им предстои да приключи до септември 2022 г. В момента се извършват работи по насипи, надстройка, бордюри и тротоари в съотношение около 25%.

От името на Бенефициент 2:

Работите започнаха в началото на май 2020 г. и приключиха на 05.04.2021 г.

Област Гюргево и Община Бяла приключиха дейностите по изработването на 2 карти на черните точки за съответните райони и проучването на трафика.

Изработването на плана за управление на движението е финализирано на 04.10.2019 г.

Изследването „Нови подходи в областта на управлението на движението и мерките за безопасност на движението на територията на гр. Бяла и Гюргево” е разработено на 27.07.2020 г.

На 30.07.2021 г. се проведе семинар и конференция относно изследването. По време на събитията участваха 50 души, представляващи местни и регионални представители, оператори на градския транспорт, неправителствени организации, частни компании и местни доставчици на обществени услуги.

Създаден е сайт, съдържащ актуализирани данни от територията на Бяла и Гюргево, за проучване на трафика: https://b-ten.info/. Той показва места, където произшествията са по-чести от средните статистически нива за пътната инфраструктура на окръг Гюргево и спомагат за увеличаване на превенцията на хората, се наричат ​​„черниточки“.        

Изображения

Февруари 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.