Slide background
Slide background
Slide background

CULGREEN (ROBG–337)

Зелена Култура

Каква е целта?

Да развива и популяризира културното наследство на региона Враца – Пиатра Олт.

Какъв е бюджетът?

1,478,322.87 евро, от които1,256,574.43 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Читалище „Развитие 1869“ – Враца (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално – административна единица – град Пиатра Олт (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 07.08.2018

Крайна дата: 06.11.2022

Продължителност: 51 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш, Констанца, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт в Румъния

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Велико Търново, Добрич в България

Как ще се изпълнява?                           

  • Модернизиране на културната инфраструктура (концертната зала със сцена в читалище „Развитие – 1869“ Враца и дома на културата в Пиатра Олт) и доставка на оборудване
  • Разкриване на забравените занаяти в региона чрез организиране на работни ателиета;
  • Организиране на културно събитие с цел разкриване на богатото културно и природно наследство и на забравените занаяти;
  • Създаване на интегрирани туристически маршрути, свързани с културата;
  • Разработване на уеб-базирана платформа и мобилно приложение за представяне на културното наследство и създадените туристически маршрути, със специфичен акцент върху занаятите;
  • Популяризиране на проекта и неговите резултати;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:създаване на 4 интегрирани туристически продукта; увеличаване на очаквания брой посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции

Резултати от програмата: 600 600 туристически нощувки в трансграничната зона

Статус на проекта

Изпълнението на проекта продължава и отчетените постижения до момента са както следва:

- проведе се откриваща пресконференция на 14.11.2018 г. във Враца;

- Разработени са 3 туристически маршрута, които могат да бъдат намерени на сайта на проекта: https://tour-vratsa-piatra.com/ ;

- в периода 22-24.10.2019 г. е организирано първото работно ателие във Враца, представящо забравените занаяти - ГРЪНЧАРСТВО и ДЪРВОРЕЗБА;

- Уеб базираната платформа и мобилно приложение за представяне на културното наследство и създадените туристически маршрути са разработени и могат да бъдат намерени на https://tour-vratsa-piatra.com/и в магазините за мобилни приложения;

- Приключи модернизацията на ЧиталищеРазвитие 1869– Враца;

- Техническият проект за модернизация на градския културен дом в Пиатра Олт е одобрен, изпълнението на строителните работите е започнало и те са още в изпълнение.

Изображения

Август 2022
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.