Slide background
Slide background
Slide background

ICONIC CULTURAL SITES IN EUROREGION RUSE-GIURGIU (ROBG–424)

Реконструкция и представяне на културните забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегиона Русе-Гюргево

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Русе-Гюргево, представен от 2 от културните и историческите забележителности на региона, Пантеона в Русе и Крепостта в Гюргево.

Какъв е бюджетът?

1,426,760.12 евро, от които 1,212,746.09 евро ЕФРР.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Русе

Бенефициент 2 (Б2): Териториално-административна единица - град Гюргево)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 31.07.2018

Крайна дата: 30.07.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево (Румъния)

Русе (България)

Как се изпълнява?

  • Pеконструкция на Пантеона на Възрожденските герои в Русе;
  • Mултимедийна презентация;
  • Pазработване и оборудване на крепостта в Гюргево със съвременнo оборудване;
  • План за съвместно управление;
  • Обща маркетингова стратегия;
  • Каталог и уеб сайт, представящ културно наследство в регион Русе-Гюргево;
  • Интегриран туристически маршрут;
  • Дейности за информиране и публичност;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 създадени интегрирани туристически продукти/услуги;

- 2 стратегии и планове за управление за валоризация на културното и природното наследство;

Резултати от програмата: увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион с 8000.

Статус на проекта:

Проектът е в процес на изпълнение, със следните резултати:

ВБ възложи поръчката за изпълнение на работи, свързани с неговата инвестиционнацел „Реконструкция на Пантеона на Възражденците в Русе“, след което строителните работи започнаха на 22.05.2019 г. Специално събитие, беше организирано.

Изпълнителните работи на строителството, свързани с Реновирането на Пантеона на героите от Възраждането в Русе, са напълно завършени.

Що се отнася до Б2, техническият проект, свързан с неговата инвестиционна цел „Крепостта Гюргево“ и в началото на януари 2021 г. е подписан договор за изпълнение на предвидените рехабилитационни работи. Услугите за археологическа помощ са необходими за наблюдение на обекта през периода на изпълнение на строителството. В същото време, при липса на подписан договор за археологически услуги, разрешението за строеж (задължителен документ за получаване, който дава право на община Гюргево да изпълнява проектите, предложени от техническия проект) не може да бъде издадено, като задължително условие за издаване на решение за разрешение за изпълнение на произведения в рамките на археологически обект.

В рамките на дейност T1, разработеният интегриран туристически маршрут и проучване и анализ на триезична карта и каталог на български, румънски и английски бяха получени от доставчика на услуги.Туристическият маршрут има за цел да представи историческото минало на общностите, живеещи в региона Русе - Гюргево, по систематичен, организиран и благоприятен за туристите начин и подчертава обновения Пантеон и валоризирана крепост. Предвижда се интегрираният туристически маршрут да бъде качен допълнително на уебсайта на проекта.

Освен това, община Б2 разработи триезичен съвместен план за управление за общо съхраняване, развитие и използване на културното наследство, който ще бъде допълнително качен на уеб сайта на проекта, когато е готов (договорът за разработване на уебсайт на проекта, представящ емблематичното културно наследство в трансграничния регион Русе – Гюргево е подписанпрез септември 2020 г., разработването на уебсайта на проекта все още продължава).       

Изображения

Май 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.