Slide background
Slide background
Slide background

(ROBG-581)

Живите човешки съкровища на трансграничния регион

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да популяризира и запази уникалното нематериално културно наследство на трансграничния регион и да развие своя туристически потенциал.

Какъв е бюджетът?

173,902.36 евро, от които147, 817.00 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Видински фонд "Читалища" – България

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица Kомуна Четате (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 11.07.2018

Крайна дата: 10.07.2019

Продължителност:12 месеца

Къде ще се изпълнява?

7 окръга в Румъния

8 области в България

Как ще се изпълнява?

  • два фестивала
  • 30 минути филм
  • каталог на живи човешки съкровища
  • изследване
  • 4 фокусни групи
  • информационна обиколка
  • интернет портал
  • съвместна стратегия

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 интегрирани туристически продукти / услуги, 1 стратегия за валоризиране на културното и природното наследство

Резултати от програмата: увеличение на броя на нощувките в трансграничния регион с 700.

Статус на проекта

Проектът е финализиран на 10.07.2019 г. и досега са отчетени следните основни постижения:

- Комуникационният план е разработен;

- Разработена е "Съвместна стратегия за опазване, популяризиране на нематериалното културно наследство в трансграничния регион Видин - Долж"и може да бъде намерен на http://human-treasures.org/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8/;

- Организирани са всички събития, предвидени в рамките на проекта: Обучения за успешни приложения, информационни обиколки и двата фестивала на живите човешки съкровища в Четате и Видин;

- Филмът „Живи човешки съкровища от трансграничния регион“ е излъчен чрез местната онлайн медия „Видинска жилетка“ и може да бъде намерен на: http://human-treasures.org/ro/category/produse/

- Каталогът на живите човешки съкровища от трансграничния регион е създаден и може да бъде намерен на: http://human-treasures.org/wp-content/uploads/2020/01/Katalog.pdf;

- Туристическият маршрут на живите човешки съкровища от трансграничния регион и може да бъде намерен на: http://human-treasures.org/wp-content/uploads/2019/12/Tourist-route-ENG.pd

- Уебсайтът на проекта е създаден и може да бъде намерен на: http://human-treasures.org/en/home/.

Изображения

Май 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.