Slide background
Slide background
Slide background

A-CB connect to TENt (ROBG-306)

По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг с TEN-T

Каква е целта?

Да се осигури по-добра свързаност за Александрия и Червен-Бряг към TEN-T вбезопасни условия на движението. Развитието на транспортните мрежи в трансграничния регион ще улесни междурегионалното сътрудничество и ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на бизнес сектора, мобилността на работната сила и, обаче, за устойчиво регионално развитие. Рехабилитация на пътна инфраструктура, съответно 4.500,20 м в Александрия и 8.000 м в Червен-Бряг ще подобрят условията за безопасност на движението, конкурентоспособността на двете общини, ще позволят по-добро използване на туристическия потенциал и ще подобрят капацитета за сътрудничество на партньорите в транспорта и въпросите с безопасността на трафика. Проектът има за цел да допринесе за обединяването на устойчива европейска и трансгранична транспортна система, свързана с основната мрежа TEN-T.

Какъв е бюджетът?

7,669,032.95 евро, от които 6,518,678.00 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Административна териториална единицаобщина Александрия

Бенефициент 2 (Б2): Община Червен Бряг

Кога ще се случи?

Начална дата: 20.03.2019

Крайна дата: 31.08.2023

Продължителност: 53 месецаи 12 дни

Къде ще се случи?

Александрия в Румъния

Червен Бряг в България

Как това ще се случи?

  • Създаване на съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T;
  • Реконструкция и модернизация на пътища в Александрия;
  • Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1187 в Червен бряг;
  • Промоционални дейности, фокусирани върху осигуряване на информация за проекта, прозрачност и ефективна комуникация, както и представяне на резултатите от проектните дейности и целевите групи в трансграничния регион.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

  • Изпълнение на програмата: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища – 12.57 км;
  • Брой съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли към инфраструктурата на TEN-T (напр. насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти/аварийни ситуации, проучвания на пътните потоци, проучвания за осъществимост при трансграничния регион - 5;
  • Резултат от програмата: Трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T – 74.648,00.

Статус на проекта

Постигнатите до момента резултати по проекта са както следва:

1. Ръководството за безопасно шофиране е разработено и отпечатано в 1000 екземпляра - 500 в BG и 500 в RO. Ръководството е преведено и на английски език, за да се осигури по-широко разпространение.

2. Кампания за повишаване на осведомеността беше организирана от Бенефициент 2: http://becareful.info.

- 4 радио и телевизионни спотове (2 на български и 2 на румънски) бяха изготвени от община Червен Бряг и излъчени по радиото и телевизията в Александрияи Червен бряг.

ТВ клипът (RO) е достъпен на:

https://drive.google.com/open?id=1BzEQK7itKylNV8HpuPjCce4wjp9Icik3

ТВ клипът (BG) е достъпен на:

https://drive.google.com/file/d/1HmuXDyU75yT_OksJdQfAxBxnEHBEqKtc/view?usp=sharing.

Радио клипът (RO) е достъпен на: https://drive.google.com/file/d/14N-vlboodRaKWHk4kNDRpkSq8K8AGO-d/view?usp=sharing

Радио клипът (BG) е достъпен на:

https://drive.google.com/file/d/1hqQEyC8ia8D5tsamXgr599hU7CCDBww5/view?usp=sharing.

- За кампанията „от врата до врата“бяха закупени: 500 хартиени торби, 500 „котешки очи“, 500 отразяващи пръчки, 500 фенерчета, 500 предупредителни жилетки с рефлектор (250 за възрастни и 250 за деца).

3. Ръководството за най-добри практики за пътна интервенция/строителство е разработено и отпечатано на трите езика.

4. Два договора за изпълнение на строителни работи на ул. Александру Гика, ул. Мештешугарь, ул. Фабричий, ул. Дунърий и път Турну Мъгуреле бяха подписани от ВБ на 13.05.2022 г. В момента строителните работи се изпълняват.

5. Техническият проект за реконструкция и рехабилитация на Общински път PVN 1187 е изработен от Б2 и одобрен на 22.02.2022 г. На 15.03.2022 г. е издадено Разрешение за строеж от Община Червен бряг. Строителната площадка е открита на 05.04.2022 г. и в момента строителните работи се изпълняват.

6. Софтуерът за карти на черни точкие разработен, като резултатите са достъпни на следния линк: https://chervenbryag.bg/ten-t/. Понастоящем, бенефициентите събират информация, свързана с пътните инциденти, които следва да бъдат интегрирани в разработеното приложение.

7. Уебсайтът на проекта е достъпен на адрес: https://ten-t.site.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.