Slide background
Slide background
Slide background

ARTOUR (ROBG-368)

Активно изкуство за атрактивен туризъм

Каква е целта?

Проектът ARTOUR има за цел да създаде тематичен туристически продукт за изкуство и култура, базиран на природното и културното наследство, за да се популяризира трансграничния регионкато по-привлекателна туристическа дестинация, както и да се използва по-добре потенциалът за туризъм в долния Дунав.

Какъв е бюджетът?

454 130.10 евро, от които386,010.58 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение "Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС"

Бенефициент 2 (Б2): Професионална Асоциация „Валахия Трансалпина“

Кога се изпълнява?

Начална дата: 06.09.2018

Крайна дата: 05.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш, Дробета -Турну Северин, Гюргево, Констанца – в Румъния

Видин, Русе, Силистра – в България

Как се изпълнява?

  • Провеждане на проучване относно потенциалното приложение на туристически продукт и услуги в областта на изкуството и културата в трансграничния регион;
  • Близки консултации с основните заинтересовани страни за идентифициране на конкретни артисти, традиции и обекти, така че да могат да бъдат предоставени висококачествени туристически продукт, услуги и развлечения в областта на изкуството и културата;
  • Разработване на съвместен тематичен арт-културен туристически продукт с художествена анимация и програма за неговото пилотно изпълнение в хода на проекта;
  • Организиране на 4 арт-културни туристически събития като пленерни фестивали в продължение на три (3) дни с участието на артисти (художници, танцьори, певци, актьори), които ще представят на живо своите изкуства (2 в България и 2 в Румъния) за пилотно изпълнение на тематичния арт-културен туристически продукт съгласно разработената програма;
  • Анализ на пилотното изпълнение на тематичния арт-културен туристически продукт и разработване на 5-годишна програма за неговото изпълнение след приключване на проекта;
  • Разработване на промоционална уеб страница на новосъздадения арт-културен тематичен туристически продукт и провеждане на мащабна промоционална онлайн и медийна кампания.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: еднопроучване относно потенциалното приложение на туристически продукт и услуги в областта на изкуството и културата в трансграничния регион; създаден един тематичен арт-културен туристичски продукт с художествена анимация и програма; 4 арт-културни събития (2 в България и 2 в Румъния), организирани като част от тематичния арт-културен туристически продукт; разработване на 5 годишна програма за изпълнение на тематичния арт-културен продукт; стартиране на промоционална уеб страница

Резултати от програмата:увеличаване на броя нощувки в трансграничния регион с 10.000

Статус на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано.

Постигнати са следните резултати, както следва:

- Разработени са анализ на информацията и проучване на потенциалното приложение на туристическия продукт „Изкуство и култура“;

- Беше разработен съвместният тематичен туристически продукт за изкуство и култура с арт анимация и програма за неговото пилотно изпълнение в хода на проекта и са прегледани от 2 външни експерти, назначени от ВБ в периода 14.01-13.02.2020. ВБ прие туристическия продукт за изкуство и култура с 5-годишна програма за прилагането му на 13.02.2020;

- Организирани бяха 4 художествени и културни туристически събития като пленерни фестивали за повече от три (3) дни с участието на художници (художници, танцьори, певци, актьори), които направиха на живо презентации на своите изкуства за пилотното изпълнение на тематичния туристически продукт за изкуство и култура;

- 2 кратки промо видеоклипа (30 ”- 1’) и 2 професионални видеоклипа (до 10 ’) за организираните в България събития на открито бяха създадени от„ Ми Арт Стрийм “ООД и качени на уебсайта на проекта и страницата във Facebook. Видеоклиповете бяха окончателно приети от ВБ на 05.12.2019 г .;

- Разработени са Фейсбук страницата на проекта, която е достъпна на следния линк: https://www.facebook.com/Artour-110410830299202/, и уебсайт на проекта, достъпен на: https://artour-robg.eu.

- Оценка на пилотното приложение на туристическия продукт за изкуство и култура е направена в периода 30.10.19-30.12.2019 г. от KPM Consulting Ltd., назначена от ВБ. Докладът за анализ и оценка е приет от ВБ на 10.01.2020.

- Заключителна конференция беше организирана и проведена във Видин на 27 и 28 февруари 2020 г. за 30 участници от България и Румъния.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.