Slide background
Slide background
Slide background

ROBG-1 E-bike Net

E-bike Net (ROBG-1)

Каква е целта?

Мрежа от електрически велосипеди, които хората могат да използват за свободно движение в целия трансграничен район (32 града).

Какъв е бюджетът?

762,085.72 евро, от които 647,772.86 ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин (България)

Бенефициент 2 (Б2): Видинска търговско-промишлена палата

Бенефициент 3 (Б3):Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер Олтения

Бенефициент 4 (Б4):Местна асоциация на работодателите за малки и средни предприятия Калафат

Кога?

Начална дата: 02.02.2016

Крайна дата: 01.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Букурещ).

Как се изпълнява?                                 

  • 32 града ще бъдат оборудвани с електронни велосипедни станции;
  • 70 пункта за зареждане на електронни велосипеди ще покрият цялата зона на кабинета;
  • (най-малко) 480 души ще участват в събития за електронно колоездене в рамките на проекта;
  • 2350 електронни велосипеда ще бъдат предоставени в рамките на проекта;
  • Ще бъдат извършени 2 проучвания за свързаност на електронната велосипедна мрежа към TEN-T инфраструктурата и препоръчаните маршрути за електронни велосипеди;
  • 18 събития за електронно колоездене - ще бъдат организирани промоционални турове и фестивали за насърчаване на електронното колоездене като устойчива индивидуална мобилност.

Резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: - Създаден е 1 съвместен механизъм (електронна велосипедна мрежа).;

Резултати от програмата: Трансгранично население (95 000 души), обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T.

Статус на проекта

Проектът беше финализиран. Мрежата за електронни велосипеди е създадена и се състои от 240 електронни велосипеда, разположени в 32 града с допустима зона и 70 станции за зареждане, поставени в 68 града в района, отговарящ на условията.

Мрежата за електронни велосипеди беше широко рекламирана чрез трансгранични обиколки, включително специални турове за възрастни хора. Мрежата беше популяризирана и за туроператори и журналисти в рамките на специализирани промоционални турове, както и международни туристически панаири.

((Снимки от събитията и повече подробности за това къде могат да бъдат намерени електрическите велосипеди на уебсайта на проекта: http://danube-ebike.net/).

Подробна карта на операторите и станциите за зареждане можете да получите на адрес: http://danube-ebike.net/bg/network/ (вижте снимката по-долу)

robg 1

В периода на устойчивост бенефициентите по проекта работят за осигуряване на пълна функционалност и достъпност на мрежата.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.