Slide background
Slide background
Slide background

   

IMPACT  еMS код:12

Интегрирана Мултимедийна Платформа за активна култура и туризъм

Каква е целта?

Популяризиране на ТГС регион чрез иновативни ИТ решения и преодоляване на сезонния характер на туризма в цялата трансгранична зона на програмата и устойчиво и рационално използване на културни, природни и исторически ресурси.

 Какъв е бюджетът?

1,387,448.53 евро, от които1,179,331.25 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент: Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин”

Бенефициент 2 (Б2):Общинска фондация Русе - Град на свободния дух (ОФЕГСД)

Бенефициент 3 (Б3):Община Лом(България)

Бенефициент 4 (Б4):Сдружение „Алексис Проджект Филиаси“(Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 02.02.2016

Крайна дата: 01.02.2018

Продължителност: 24 месеца

 Къде се изпълнява?

Видин, Русе и Монтана в България

Долж в Румъния

 Как се изпълнява?

  • Създаване на база данни на културни, природни и исторически обекти на територията на цялата трансгранична зона на програмата;
  • Разработване на новаторска и интерактивна онлайн GIS платформа за предоставяне на информация и туристически услуги;
  • Популяризиране на трансграничната зона на програмата като атрактивна туристическа дестинация с минимум 5 комплексни туристически маршрути.

 Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 онлайн GIS-базиран инструмент за информация и туристически услуги5 нови туристически продукта.

Резултати от програмата: 100 000 туристически нощувки в трансграничната зона за период от 5 години.

 Статус на проекта

Проектът е финализиран. Всички гореспоменати резултати са постигнати.

Бяха назначени членове на екипа за ВБ. На 16 февруари 2016 г. се проведе първата среща на екипа във Видинска област. Доставя се офис оборудване. Одобрение за визуализация съгласно правилата на програмата бе получено от съвместния секретариат. ВБ номинира 5 експерти, участвали в семинар, организиран от Б4, на 9 и 10 юни 2016 г. в Калафат, Долж, Румъния. Също така 5 експерта от ВБ участваха в семинар, организиран от В2 за обсъждане на Методиката за създаване на мултимедийни формати.

ВБ получи всички услуги по тръжна документация в съответствие с подписания договор № 15.2.1.056-01 / 19.03.2016 г. с "Одит на уменията" ООД за консултанти по подготовката на тръжни документи.

ВБ получи методологията за събиране на база данни и специални анализи в съответствие с подписания договор на 26.04.2016 г. с "Бул Про консултинг" ООД

ВБ получи продуктите по договора за събиране на база данни и специални анализи от "Проактивен екип" ООД с договор № 15.2.1.056-03 / 25.07.2016 г. Дейността се финализира и получи заплащане.

ВБ подписа договор за разработване на интерактивна GIS базирана платформа с мобилно приложение за предоставяне на информационни и туристически услуги с ДЗЗД "GIS регионално развитие" (Дружество по Закона за задълженията и договорите "GIS за регионално развитие"), подписано на 23.02.2017 г. договор № .15.2.1.056-04 / 02.23.2017. Междинните плащания са извършени по договора и общата структура на GIS платформата е представена на екипа на LB.

Изпълнението на част от Дейност 10 бе представено от Бенефициент 3 и прието от ВБ.

Изпълнението на дейностите 7, 8 и 9 от бенефициента 4 бе прието от ВБ.

ВБ получи продукта и извърши окончателно плащане по договор с предмет "Покупка на виртуален сървър за съхранение на GIS-базирана платформа".

Б2 изпълни дейност 3 на договор за "създаване на мултимедийни формати".

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.