Slide background
Slide background
Slide background

JOINT CONSTRUCT (ROBG-151)

Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството от трансграничната зона Румъния – България

Каква е целта?

Да се увеличи заетостта, да се подобри икономическото развитие и да се насърчи социалното приобщаване в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

477,030.23 евро, от които 405,475.70 евро ЕФРР

Кой?

Водещ бенефициент (ВБ): Румънска Асоциация за Електронна и Софтуерна Индустрия - дъщерно дружество Олтения (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): СДРУЖЕНИЕ "КОНСТРУКТ КЛЪСТЕР" ОЛТЕНИЯ (РУМЪНИЯ)

Бенефициент 3 (Б3): Видинска Търговска и Индустриална Камара (България)

Бенефициент 4 (Б4): Национален Център за Информационно Обслужване - Плевен (България)

Кога?

Начална дата: 26.06.2017

Крайна дата: 26.06.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде?

Долж, Олт, Мехединци в Румъния

Видин, Монтана, Плевен и Враца в България

Как?

  • Проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в района на проекта (окръзите Долж, Олт, Мехединци в Румъния и областите Видин, Монтана, Враца, Плевен в България);
  • Заседания за популяризиране на резултатите от изследванията на всички заинтересовани лица в района на проекта (окръзите Долж, Олт, Мехединци в Румъния и областите Видин, Монтана, Враца, Плевен в България);
  • Изготвяне и публикуване на речник на конкретни строителни термини/изрази;
  • Организиране и провеждане на упълномощени обучения за целеви групи;
  • Организиране на стажове и обмяна на опит;
  • Създаване на центрове за информация и консултиране;
  • 4 работни панаира за търсещи работа в трансграничниярегион (2 в Румъния и 2 в България);
  • Кампания за информация и публичност;

Резултат (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 13 съвместни инициативи, които  активират мобилността на работната сила в трансграничния регион

- 336 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместни обучения

Резултати на програмата:- поне 1000 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Project status

Периода на изпълнение на проекта приключи през Юни 2019, имащи следните резултати:

Беше проведено съвместно проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството в района на проекта (окръзите Долж, Олт, Мехединци в Румъния и областите Видин, Монтана, Враца, Плевен в България) и бяха идентифицирани трите най-търсени професии във всеки регион. За да се популяризират резултатите от проучването и предстоящите квалификационни курсове, бенефициентите по проекта организираха информационни семинари в Плевен и Враца (организирани от Б4), Дробета Турну Северин, Слатина, Крайова, Бекет (организирани от ВБ с подкрепата на Б2) и в Монтана (организирани от Б3).

Б2 изготви речник с термини свързани със строителството на три езика, електронната версия на речника е достъпна на www.agricons-cbc.ro.

Закупено е оборудването за настройка на информационните и консултантски центрове и такива центрове бяха създадени в Крайова, Румъния, домакинстван и обслужващи от Б2 за търсещи работа в сектор строителство от окръзите Долж, Олт и Мехединти, във Видин, България, домакинстван и обслужващи от Б3 за търсещите работа от областите Монтана и Видин, и в Плевен, България, домакинстван и обслужващи от Б4 за търсещите работа от Врачански и Плевенски райони.

Бенефициентите по проекта завършиха процедурите по получаване на разрешение за организиране на квалификационни курсове по избраните професии и започнаха организирането на курсове за професионална квалификация на общо 321 работници, търсещи професионална реализация в строителния център.

След завършването на курсовете за обучение част от обучаваните участваха в 4 кръга (в Плевен, Видин и 2 в Крайова), обмен на опит, организиран в сътрудничество с работодатели от областта на строителството. Като логично финализиране на инициативите, осъществени в рамките на проекта, бяха организирани 4 съвместни панаира за работа - 2 в Крайова (веднъж с участието на работодатели от Плевен и веднъж с работодатели от Видин), един в Плевен и друг във Видин.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.