Slide background
Slide background
Slide background

14-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата Interreg V-A Румъния-България

Управляващият орган (УО) по Програмата Interreg V-A Румъния-България – Румънското министерство на развитието, благоустройството и администрацията (MDPWA), Националният орган (НА) – Българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Съвместния секретариат (JS) на Програмата – Регионален офис за трансгранично сътрудничество за румънско-българската граница, организира днес, 21 ноември 2022 г., онлайн 14-та среща на Комитета за наблюдение по Програма Interreg V-A Румъния-България.

Управленските структури на Програма Interreg V-A Румъния-България представиха напредъка в изпълнението през 2022 г. Най-значимият напредък е свързан с увеличаването на степента на усвояване на Програмата до 69,93%, което представлява приблизително 150 милиона евро от ЕФРР (искани за възстановяване от Европейската комисия) както и увеличението на стойността на извършените плащания към бенефициентите, а именно 178,47 милиона евро (от които 162,81 милиона евро ЕФРР).

Също така, по отношение на изпълнението на проекти, Програмата постига важен напредък, като приблизително 81% от общите договорени проекти са завършени и постигат резултати, които допринасят за развитието на трансграничния регион. В момента в процес на изпълнение са 32 проекта на обща стойност около 124 милиона евро.
Бяха представени и изпълнените комуникационни дейности през 2022 г., както и бъдещите комуникационни дейности, планирани и включени в Комуникационния план за 2023 г.
Срещата продължи с представяне на основните констатации и препоръки от оценките на Програмата и начина, по който те са изпълнени от управленските структури на Програмата.
Друга тема в дневния ред беше посветена на представянето на основните стъпки от процеса по закриване на Програма Interreg V-A Румъния-България. Последната част от срещата беше посветена на представянето на бъдещите планове за стартиране и подготовка на изпълнението на Програма Interreg VI-A Румъния-България.
За повече информация относно статуса на Програмите можете да ни последвате на: www.interregrobg.eu и www.interregviarobg.eu.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.