Slide background
Slide background
Slide background

Програмата Interreg V-A Румъния - България отчете много добри резултати

Заключенията от оценката на Програмата, извършени от външна, независима компания, потвърждават нашата отдаденост и усилия за да направим така, че Програма Interreg VA Румъния – България да е успешна, определяйки я като зряла, с много добри нива на изпълнение по отношение на физически и финансови постижения и комуникация.

Докладът за оценка на изпълнението и Докладът за оценка на комуницията могат да бъдат консултирани тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.