Slide background
Slide background
Slide background

Посещение на място за популяризиране на проекта код e-МС: ROBG – 174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в гр. Зимнича и Свищов”

На 8-ми юли 2019, Управляващият Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Публичната Администрация, Румъния), Националният Орган (Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, България) и Съвместният Секретариат (Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество - Кълъраш за границата Румъния – България) на Програмата Interreg V-A Румъния-България ще организират посещение на място за популяризиране на проекта код e-MS: ROBG-174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в градовете Зимнича и Свищов”, в Свищов, България.

Целта на събитието е да представи и популяризира постигнатите резултати по проекта, финансиран в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България, с общ бюджет от 1,475,894.96 евро.

роектът беше изпълнен от Териториално-Административно Звено – Град Зимнича, в качеството си на Водещ Бенефициент и община Свищов, в качестовото си на Бенефициент 2, имайки като основна цел подобряване на ефективността на здравните услуги, както и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги в градовете Зимнича и Свищов.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/214-robg-174.html

Събитието ще бъде излъчвано на живо чрез канала YouTube и след това видеото ще бъде достъпно за по-нататъшно гледане.

Публикувано на 03.07.2019

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.