Slide background
Slide background
Slide background

Годишният План за изпълнение за 2018 година е одобрен от Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Днес, 11 юни 2019 година, във Варна, България беше организирано 11-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България, в рамките на което беше одобрен Годишният План за изпълнение на програмата, както и други решения, важни за изпълнението на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Основните резултати, постигнати през 2018 г., са свързани с напредъка, направен от програмата чрез изпълнение на повече от 150 проекта, приключване на 40 проекта и постигане на следните резултати: стартирани са обществени поръчки за модернизация на повече от 123 км и 7 км път вече е модернизиран; 11 защитени зони от НАТУРА 2000 са разработили инструменти за управление, допринасящи за подобряване на природозащитния статус на 27 058 хектара хабитати; създадени са 32 туристически продукта/услуги за популяризиране на природни и културни забележителности в трансграничния регион; организирани са образователни кампании за превенция и управление на риска и др.

Резюмето на гражданите, което представя накратко резултатите от 2018 г., може да бъде изтеглено тук.

През втората половина на деня беше проведена първата среща на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021-2027. По време на срещата бяха обсъдени важни въпроси, сред които са: предизвикателствата на програмния период 2021-2027 г., ролята на работната група и нейните отговорности и графика на процеса на програмиране. Също така, бяха одобрени Правилата за организация и функциониране на съвместната работна група, както и Концепцията на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2021-2027.
За да видите снимки от заседанието, натиснете тук.

Публикувано на 03.06.2019

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.