Slide background
Slide background
Slide background

Посещение на г-жа Корина КРЕЦУ, Европейски комисар по регионалната политика и г-н Василе ДЪНКУ, Вицепремиер, и Министър на Регионалното Развитие и Публична Администрация на Румъния на два проекта, финансирани по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Комисарят по регионалната политика, Корина КРЕЦУ, днес посети два проекта, финансирани по Програмата за Трансгранично

Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Тя бе придружена от г-н Василе ДЪНКУ, Вицепремиер, и Министър на Регионалното Развитие и Публична Администрация на Румъния.
В Русе бе посетена Математическа гимназия "Баба Тонка". Проектa „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“, бe изпълняван в периода септември 2011 г. - март 2013г. и разполага с бюджет от 1,5 милиона евро, с 6 румънски и български партньори. Целта на проекта бе да се създаде модел на партньорство в сферата на образованието за насърчаване на интеграцията на ИКТ в образованието между НПО-та, училища и общини. 6 училища (от Русе, Велико Търново, Главиница, Кълъраш и гара Лехлиу) разполагат с дарение от 10 научни кабинета.
В Гюргево бе посетен проект JAMES, изпълняван в периода ноември 2010 - март 2013. Бюджетът на проекта е 5,6 милиона евро, в партньорство с Окръжен Съвет Гюргево и Министерството на вътрешните работи на България. Целта на проекта бе да се повиши способността за интервенция при извънредни ситуации в зоната Гюргево-Русе. В рамките на проекта бе построен съвместен център за управление при извънредни ситуации и бе закупено оборудване за интервенции.
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 разполага с общ бюджет от 252 милиона евро. Крайната степен на изпълнение се оценява на над 90%, въз основа на първоначалното разпределение на финансовите средства.
Наследник на тази Програма е Програмата Interreg V-A Румъния-България (описание на програмата е приложено). Програмата е една от първите програми, одобрени в Румъния и България, първата програма която отправи покани за представяне на проектопредложения (едновременно с Националната програма за развитие на селските райони на Румъния и първа в България). В момента, цялото финансово разпределение е на разположение в рамките на поканите за представяне на проектопредложения (258 милиона евро), 23 проекта (17.5 милиона евро) са вече във второто тримесечие на изпълнение (меки проекти в областта на: транспорт, околна среда, туризъм, рискове). През август, ще се проведе следващото заседание на Комитета за наблюдение, където ще бъдат избрани „твърдите“ проекти от гореспоменатите области. Проектите в областта на труда и институционална рамка, са в процес на оценка.

За да видите снимки от това събитие, натиснете тук.

Изображения

Април 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.