Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 481

ROBG-481

Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Кълъраш - Велико Търново

Каква е целта?

Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион Кълъраш - Велико Търново чрез повишаване на защитата на околната среда и населението срещу природни и предизвикани от човека опасности.

Какъв е бюджетът?

949,799.45 евро, от които 807,329.52 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административна единица – Окръг Кълъраш

Бенефициент 2 (Б2): Община Павликени

Бенефициент 3 (Б3): Окръжен жандармерийски инспекторат “Бригаден генерал Барбу Парайану” - Кълъраш

Кога се изпълнява?

Начална дата: 06.09.2018

Крайна дата: 05.11.2023

Продължителност: 62 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш

Велико Търново

Как се изпълнява?

  • ремонтни и рехабилитационни работи за подобряване на проводимостта на речните корита;
  • закупуване на специализирано интервенционно оборудване;
  • обучения;
  • кампании за повишаване на осведомеността;
  • съвместни упражнения;
  • съвместни партньорства;
  • информационни и промоционални дейности.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 325.000 души, ползващи се от действия за управление на риска, 325.000 души, ползващи се от мерки за защита от наводнения, 9 съвместни партньорства в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничната областза 300 000 граждани

Статус на проекта

Проектът е в процес на изпълнение и до момента са постигнати следните резултати:

- Бенефициентите на проекта закупиха цялото необходимо оборудване за екипа за изпълнение на проекта;

- Организирани са 16 сесии (8 в Павликени и 8 в Кълъраш). По време на сесиите,следните теми бяха дискутирани:

-> презентации относно Националната система за управление при кризи в Румъния,

-> Националната система за управление при кризи в България,

-> мисии на румънската жандармерия в областта на гражданските извънредни ситуации с цел осигуряване на правилното прилагане на проект и др.;

- Процедурата за възлагане на поръчка за доставка на превозно средство, оборудвано със специализирано оборудване за поддържане на речните корита, е финализирано от Б2 и оборудването е доставено на 03.04.2020 г.;

- Бенефициент 2 е сключил два договора на 12.05.2020 г.: за Лот 1 договор №. ОП-19 за почистване на водотоци на р. Ломя и за лот 2 договор бр. ОП-20 за почистване на река Михалска. Издадени са всички необходими разрешителни от Басейнова дирекция Велико Търново и са подписани Протоколи № 2 за откриване на строителна площадка както за река Ломя, така и за река Михалска: на 18.09.2020 г. за река Михалска и на 24.09.2020 г. за река Ломя. Изпълнението на инвестиционните дейности приключи;

- Бенефициент 3 е закупил следното специализирано оборудване, необходимо за спешни случаи: 4x4 офроуд пикап, 5 местен, 4-врати (1бр), интервенционно-спасителна лодка (2бр), ремарке за лодки (2бр), IT Workstation;

- 1 споразумение за съвместно партньорство „Обмяна на опит и добри практики при прилагане на държавната политика при бедствия и аварии и обмен на най-добър опит в превенцията чрез повишаване на информираността на населението” от общо 9 партньорства бе подписано на 02.03.2023 г. между Община Павликени, Областна Администрация Велико Търново и Териториална Административна Единица – окръг Кълъраш.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.