Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 467

LEGENDS (ROBG-467)

Легенди, път към по-привлекателна туристическа дестинация

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри туристическата привлекателност на целевия район (Долж, Олт, Мехединци, Монтана, Видин и Враца) чрез идентифициране, запазване, съхраняване и популяризиране на безценни парчета от нематериално наследство, местни легенди, с цел: подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство..

Какъв е бюджетът?

499 165.02 евро, от които 424 290.26 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация „Завинаги за Европа“(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Сдружение с дейност в частна полза „Агенция за развитие на Северозападна България“ (България).

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 29.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Видин, Монтана, Враца в България

Долж, Мехединци, Олт в Румъния

Как се изпълнява?

  • Събиране на местни легенди, свързани с природното наследство и ресурси и културното наследство от целевия трансграничен регион, с потенциал да станат устойчиви туристически атракции и илюстрирането им чрез графично представяне;
  • Подобряване на нивото на привлекателност на трансграничния туризъм чрез разработване на 2 общи туристически продукта, а именно Легендарна карта (хартиена версия и електронна карта заедно с обяснителен каталог) и Легендарният лагер (общо събитие, посветено на ученици и учители);
  • Увеличаване на броя на туристите в целевия район чрез насърчаване на устойчивото използване на общото наследство по отношение на местните легенди чрез разпространение на разработените туристически материали, разработване и излъчване на видео продукцията и организиране на Легендарния лагер за 240 ученици и 48 учители.

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез неговото възстановяване и насърчаване за устойчиви икономически приложения;

- създадени 2 интегрирани туристически продукти/услуги;

- увеличение с 348 на очаквания брой посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство и атракция;

Резултати от програмата: 348 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

Изпълнението на проекта завърши на 29.02.2020 г. и са постигнати следните цели:

ВБ и Б2 възложиха договори за услуги за идентифициране на местните легенди с потенциал да станат устойчиви туристически атракции.

В рамките на договорите за румънската страна на границата бяха идентифицирани 7 Легенди от област Долж, 7 Легенди от област Мехединти и 6 Легенди от област Олт и съответно за българската страна на границата - 10 Легенди за област Монтана, 6 Легенди от Видин и 7 от област Враца.

Всички идентифицирани Легенди от двете страни на границата бяха качени в рамките на проектираната обща интерактивна карта, която е достъпна на уеб сайта на проекта на следния линк: https://danubelegends.eu/discover-the-legends/, преведена на трите езика.

Освен това всички идентифицирани Легенди бяха включени в обща стратегия за валоризиране на културното и природно наследство чрез легенди за насърчаване на устойчива икономика, преведени на трите езика, достъпни на уебсайта на проекта - https://danubelegends.eu/wp-content/uploads/2020/09/D.T1.1.6_EN.pdf. Стратегията съдържа методи за идентифициране/събиране на легендите за популяризиране на природното и културното наследство, методи за популяризиране/разпространение за тяхното устойчиво икономическо използване, заинтересовани страни, участващи както по време на периода на изпълнение на проекта, така и след него, лица, отговорни за изпълнението на стратегията, методи за наблюдение.

Досега бяха организирани четири легендарни лагера във Вършец, България с участието на ученици от Румъния и ученици от България на средна възраст 11 - 14 години.

Проектираната обща интерактивна карта, заедно с изпълнените четири легендарни лагера, представляват 2-та интегрирани туристически продукта, създадени по време на изпълнението на проекта.

Освен това, по време на проведените 4 издания на легендарните лагери, проектът допринесе за показателя за резултат на Програмата „Брой туристически нощувки в трансграничния регион“ с допълнителни 348 нощувки.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.