Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 274

USES (ROBG–274)

Единни стандарти, подобрена координация - обща сигурност

Каква е целта?                                

Общата цел на проекта е да осигури защита и безопасност на населението на трансграничния регион Свищов-Зимничя чрез предосставяне на бърза и адекватна реакция при аварийни ситуации, причинени от пожари и природни бедствия.

Какъв е бюджетът?

989,404.57 евро, от които 840,993.87 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Община Свищов (България)

Бенефициент 2 (Б2):Териториално административно звено – Град Зимничя (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 28.07.2018

Крайна дата: 27.07.2020

Продължителност: 24 месеца

Къде ще се изпълнява?

Свищов,Област Велико Търново, България

Зимничя, Окръг Телеорман, Румъния

Как ще се изпълнява?

1.       Съвместното партньорство ще бъде създадено посредством няколко технически срещи по проекта, целящи да разяснят и изготвят техническата документация и препоръка за:

- Наръчник за разработване на съвместен трансграничен подход за управление на извънредни ситуации, базиран на процесите и дейностите, инициарани в рамките на проекта USES;

- Проектиране и разработване на съвместен план за действия, включващ устойчивост на бедствия и смекчаващ техните последици, кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасности и рискове със следните очаквани резултати – управление на опасностите и текуща спасителна служба с мерки за предотвратяване на наводнения, система за управление на риска и трансгранични спасителни служби/система; съвместната превенция и управлението на риска от бедствия като едни от основните трансгранични приоритети; засилване на споделеното управление на общите рискове на трансгранично равнище; около 40 страници;

- Наръчник за предотвратяване и предупреждение на Румънски и Български език – 3000 копия (1500 на Български и 1500 на Румънски), формат А4 брошура, с 15 вътрешни гланцирани страници;

- Водещия Бенефициент ще сключи договори за външна услуга за изготвяне на Насоките за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации и план за дейности, а Бенефициент 2 ще изготви Наръчника за предотвратяване и предупреждение. И трите разработки ще бъдат не само публикувани на интернет страниците на партньорите, но и изпратени до всички съответстващи организации от региона, за да може целевата група да има свободен достъп до информацията.

2. Закупуване на оборудване;

3. Дейности за информиране и публичност:

- 2 пресконференции;

- Уеб сайт;

- Информационни и промоционални материали.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

-65 000 души, които се възползват от дейности за управление на риска,

-1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати от програмата: повишено качество на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Статус на проекта

Понастоящем проектът е във втората половина на неговото изпълнение.

Всички дейности по проекта се изпълняват в съответствие с одобреното заявлениеи е регистриран следният напредък:

-Организирани са 2 пресконференции - една в Зимничя на 11 декември 2018 г. и друга в Свищов на 19 февруари 2019 г.

- Бе доставеноцялото оборудване за подобряване на Кризисния център Овча могила от името на Водещия Бенефициент;

-Бе доставеноцялото оборудване за обучение на Центъра за обучение в Кризисен център в Овча могила от името на Водещия Бенефициент;

-по отношение на оборудванетовсички превозни средства и специфични машини, са доставени на Водещият бенефициент:- 1 превозно средство / микробус (16 + 1 лица) и 1 превозно средство (4 + 1 лица) за превоз на доброволци и хора в бедствие, 1 ремарке с вагон с общо тегло до 3500 кг с оборудвана система за уведомяване / сирена оранжев цвят (преносим компютър, камера за термични изображения, видео дрон, палатка - 4 места, надуваема палатка, верижен трион за дърво, моторна циркуляра за метал, моторна резачка за стругари с една ръка, помощни въжета - 30 метра и 60 метра, стоманени въжета за теглене, пневматични възглавници за повдигане, разтегателна стълба, стълби - четири вала, сгъваема стълба, дренажни помпи, апарати за дишане на въздух + 2 бутилки, генератор 12,5 kw, компресор за сгъстен въздух, мобилни акумулаторни осветителни тела, осветителна мачта - тип насипни, специализирани пожарникарски инструменти за разкъсване и рязане, радиостанции, бинокли, мегафони, пожарогасители - P5, P6, пожарогасители - G5, G6, воден пожарогасител 9 литра, медицински комплект за първа помощ, газови маски), 1 трактор, 1 гребло за сняг, 1 мулчер за трактор (остроумие h телескопично рамо за косене на трева, храсти, клони, както и за почистване на банкети на пътя), 1 возило за превоз на вода и 1 превозно средство с автовишка;

-следните превозни средства и специфични машини са доставени от името на бенефициент 2 - 1 превозно средство с автокладова платформа, 1 каре / мини челен товарач и 1 превозно средство / микробус (16 + 1 лица) за превоз на доброволни и бедстващи хора;

За останалата част от оборудването като пожарникарско облекло, водно транспортно превозно средство, самоходно превозно средство, сгъваеми спасителни лодки, булдозери, снежни остриета, разпръсквач на сол / пясък както за водещия бенефициент, така и за бенефициент 2, тръжната документация е в процес на разработване.

Изображения

Новини

08 July 2024
Юли 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.