Slide background
Slide background
Slide background

Danube – I can (ROBG-7)

Дунав - Мога да те чуя, няма да те забравя, мога да те видя и ще те помня, мога да те преоткрия и мога да те разбера

Каква е целта?

Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство в трансграничния регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния и увеличаване броя на туристическите нощувки

Какъв е бюджетът?

250,198.80 евро, от които 212,668.98 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Търговско-промишлена палата Враца, България

Бенефициент 2 (Б2): Център за консултации и управление на проекти - ЕВРОПРОДЖЕКТ

Бенефициент 3 (Б3): Русенска търговско-индустриална камара - РТИК

Кога се изпълнява?

Начална дата: 03.02.2016

Крайна дата: 02.02.2018

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе, Монтана, Силистраи Добрич в България

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж, Олт и Телеорманв Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • Подобрено трансгранично културно сътрудничество;
  • Повишена информираност за културното наследство;
  • Популяризирани културни събития и инициативи в трансграничния регион;
  • Увеличаване броя на посещения на обекти на културно и природно наследство и атракциони.

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличаване с 1250 на очаквания брой посещения на поддържаните обекти на културно и природно наследство и атракция, 1 интегриран туристически продукт

Резултати на програмата: броят на туристическите нощувки в трансграничния регион ще се увеличи с 250

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

Резултати:

- 1 проучване „Бижута и бродерии, керамични изделия, каменни изделия и обработка на дървесина в трансграничния регион през различни епохи“ в областите Враца и Русе (БГ) и окръг Олт (РО)

- 1 фестивал за древни култури и традиционни занаяти, Асамблея „Занаяти - вчера, днес и утре“

- 1 Международна конференция на тема „Културно-историческо наследство в Мизия и Дакия“

- 2 летни работилници по грънчарство и бродерия в град Слатина

- 3 летни работилници за бижута, резба по камък и дървообработване / керамика във Враца

- 3 летни работилници в Русе, с ученици и младежи от трансграничния регион.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.